Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 15 - Chương 1 - Vật lí 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 15 - Chương 1 - Vật lí 6

Đề bài

Câu 1. Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi của một lò xo là đúng?

A. Trong hai trường hợp lò xo có chiều dài khác nhau: trường hợp nào lò xo dài hơn thì lực đàn hồi mạnh hơn.

B. Độ biến dạng của lò xo càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ.

C. Chiều dài của lò xo khi bị kéo dãn càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ.

D. Chiều dài của lò xo khi bị nén càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ.

Câu 2. Lực nào sau đây là lực đàn hồi?

A. Lực nam châm hút đinh sắt.

B. dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi.

C. Lực hút của Trái Đất.

D. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

Câu 3. Trọng lượng của một vật 20g là:

A. 0,02N.    B. 0.2N. 

C. 20N        D. 200N.

Câu 4: Đơn vị trọng lượng là gì?

A. N              B. N.m          

C. N.m2        D. N/m3.

Câu 5: Một vật bằng sắt có khối lượng riêng là 7800 kg/m3; thể tích 50dm3. Khối lượng của vật là

A. 390kg           B.  312kg

C.  390000kg    D.  156kg 

B . TỰ LUẬN

Câu 6. Các lực nào sau đây là lực đàn hồi?

a. Lực hút của Trái Đất lên các vật.

b. Lực hút của Mặt Trời lên Trái Đất.

c. Lực kéo của một sợi dây khi treo vật nặng vào.

d. Lực mà cung tác dụng lên mũi tên.

e . Lực cản của nước tác dụng lên tàu đang chuyển động

Câu 7. Dùng cân Rôbecvan và lực kế để đo khối lượng của cùng một vật ở vùng xích đạo. Khi đó hai cân cho cùng một kết quả. Nếu mang cả hai cân này và vật đến vùng Bắc cực thì số chỉ hai cân có còn giống nhau nữa không? Cân nào chỉ đúng?

Lời giải chi tiết

Câu 1: Chọn B

Độ biến dạng của lò xo càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ.

Câu 2: Chọn B

Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi là lực đàn hồi.

Câu 3: Chọn B

Trọng lượng của một vật 20g bằng:

\(P = 10m =10.0,02 = 0,2N\)

Câu 4: Chọn A

Đơn vị trọng lượng là đơn vị đo lực nên bằng niutơn: N

Câu 5: Chọn A

Thể tích V = 50dm3 = 0,05m3

Khối lượng của vật là:

\(m = D. V = 7800.0,05= 390kg.\)

Câu 6: Trong các lực đã nêu lực đàn hồi là các lực:

a. Lực kéo của một sợi dây khi treo vật nặng vào.

d. Lực mà cung tác dụng lên mũi tên.

Câu 7:

Dùng cân Rôbecvan và lực kế để đo khối lượng của cùng một vật ở vùng xích đạo. Khi đó hai cân cho cùng một kết quả. Nếu mang cả hai cân này và vật đến vùng Bắc cực thì số chỉ hai cân không còn giống nhau nữa. Cân Rôbecvan chỉ đúng còn lực kế sẽ chỉ không đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí