Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Chương 1 - Vật lí 6


Đề bài

Câu 1. Lực nào trong các lực dưới đây không phải là lực đàn hồi?

A. Lực của lò xo bút bi tác dụng vào ngòi bút.

B. Lực của quả bóng tác dụng vào tường khi quả bóng va chạm với tường

C. Lực của giảm xóc xe máy tác dụng vào khung xe máy.

D. Lực nâng tác dụng vào cánh máy bay khi máy bay chuyển động.

Câu 2. Đặt một lò xo trên nền nhà và sát tường. Lấy tay ép lò xo vào tường, lò xo bị biến dạng. Lực nào sau đây gây ra sự biến dạng của lò xo?

A. Lực của tay người

B. Lực của tuờng

C. Lực của tay và lực của tường

D. Lực của tay, tường và Trái Đất

Câu 3. Một người đi chợ có thể dùng một lực kế thay cho cân:

A. lực kế có thể đo được khối lượng của vật

B. số chỉ của lực kế bằng khối lượng của vật cần đo

C. lực kế đo trọng lượng của vật, số chỉ của lực kế chia cho 10 bằng khối lượng của vật.

D .số chỉ của lực kế bằng khối lượng của vật và bằng trọng lượng của vật.

Câu 4: Treo một vật vào lực kế, nhận xét nào sau đây đúng?

A. Lực mà  lò xo lực kế tác dụng vào vật là lực đàn hồi.

B. Lực mà vật tác dụng vào lò xo là trọng lượng vật

C. Lực mà vật tác dụng vào lò xo và lực mà lò xo tác dụng vào vật là hai lực cân bằng.

D. Nhận xét A, B, C đều đúng.

Câu 5. Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện khi nào?

A. Bất cứ lúc nào.                       

B. Khi có lực tác dụng vào lò xo.

C. Khi lò xo biến dạng.

D. Khi lò xo chuyển động.

Câu 6: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về khối lượng riêng của một chất:

A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của 1 m3 chất đó.

B. Khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó.

C. Khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật tỉ lệ nghịch với thể tích vật đó.

D. Khối lượng riêng của 1 chất là khối lượng riêng của các chất.

Câu 7. Dùng một lực kế đo được trọng lượng của vật là 2N, vật đó có khối lượng bằng

A. 200g            B. 200kg.

C. 20kg.           D. 2kg.

Câu 8. Đơn vị khối lượng riêng là gì?

A. N/m           B. N/ m3         

C. kg/m2        D. kg/m3

Câu 9: Cho biết 13,5kg nhôm có thể tích là 5dm3. Khối lượng riêng của nhôm bằng:

A. 2700kg/dm3.       B. 2700kg/m3.

C. 270kg/m3.           D. 270kg/dm3.

Câu 10. Quan sát một người bán hoa quả cân một lượng cam bằng cân đồng hồ. Ban đầu cân một lượng cam trên đĩa thấy số chỉ của cân là 1,8kg, người đó cho thêm một quả cam vào đĩa cân thì số chỉ của cân là 2kg. Quả cam cho thêm sau có khối lượng bằng:

A. 2kg.           B. 1,8kg.         

C. 0,2kg.        D. 3,8kg.

Lời giải chi tiết

Câu 1: Chọn D.

Lực nâng tác dụng vào cánh máy bay khi máy bay chuyển động.

Câu 2: Chọn C

Lực gây ra sự biến dạng của lò xo là lực của tay nén và lực của tường đẩy ngược ra.

Câu 3: Chọn C

Một người đi chợ có thể dùng một lực kế thay cho cân vì tuy lực kế đo trọng lượng của vật, nhưng có thể lấy số chỉ của lực kế chia cho 10 bằng khối lượng của vật.

Câu 4: Chọn A

Treo một vật vào lực kế, lực mà lò xo lực kế tác dụng vào vật là lực đàn hồi.

Câu 5: Chọn C

Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện khi lò xo biến dạng.

Câu 6: Chọn D

Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của 1 m3 chất đó. Vì thế kết luận D là sai.

Câu 7: Chọn A

Dùng lực kế đo được trọng lượng của vật là 2N, vật có khối lượng m = 0,2kg = 200g.

Câu 8. Chọn D

Đơn vị khối lượng riêng kg/m3.

Câu 9. Chọn B

Khối lượng riêng của nhôm:

\(D = {m \over V} = \dfrac{{3,15}}{ 5} = 2,7kg/d{m^3} \)\(\,= 2700kg/d{m^3}\)

Câu 10. Chọn C

Quả cam cho thêm sau có khối lượng bằng \(m = 2 - 1,8 = 0,2kg.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.