Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 2 – Hóa học 9


Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 2 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Viết các phương trình hóa học (ghi điều kiện phản ứng) khi:

a) Nhôm tác dụng với dung dịch HCl.

b) Sắt tác dụng với khí clo.

c) Đồng tác dụng với khí oxi.

Câu 2 (4 điểm): Nhúng một đinh sắt sạch vào cốc đựng 0,12 lít dung dịch CuSO4 1 M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nhấc đinh sắt ra rửa sạch, làm khô.

Tính độ tăng khối lượng của đinh sắt (Fe = 56, Cu = 64).

Câu 3 (3 điểm): Cho 11,5 gam một kim loại kiềm tác dụng hết với nước thu được 5,6 lít khí hidro (đktc). Xác định tên của kim loại (Li = 7, Na = 23, K = 39, Ba = 137).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(\eqalign{  & a)2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2} \uparrow   \cr  & b)2Fe + 3C{l_2} \to 2FeC{l_3}({t^0})  \cr  & c)2Cu + {O_2} \to 2CuO({t^0}) \cr} \)

Câu 2:

\(Fe + CuS{O_4} \to Cu + FeS{O_4}\)

Theo phương trình cứ 56 gam (1mol) Fe tan vào 1 mol dung dịch CuSO4 thì có 64 gam (1mol) Cu được tạo ra, bám vào thanh sắt làm tăng 8 gam.

Với 0,12 mol CuSO4 khối lượng đinh sắt tăng = 0,12.8 = 0,96 gam.

Câu 3:

\(\eqalign{  & 2M + 2{H_2}O \to 2MOH + {H_2} \uparrow   \cr  & {n_{{H_2} \uparrow }} = {{5,6} \over {22,4}} = 0,25 \cr&\Rightarrow {n_M} = 0,25.2 = 0,5mol  \cr  & M = {{11,5} \over {0,5}} = 23. \cr} \)

Kim loại M là Na.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com