Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9


Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (4 điểm): Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau (ghi điều kiện phản ứng):

FeO \(\to\) Fe \(\to\) FeCl2 \(\to\) Fe(OH)2 \(\to\) FeSO4

Câu 2 (3 điểm): Khử hoàn toàn 16g Fe2O3 bằng CO thành Fe và CO2.

Tính khối lượng chất rắn thu được.

Câu 3 (3 điểm): Hòa tan 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng vừa đủ với 109,5 gam dung dịch HCl. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl đã dùng.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(\eqalign{  & FeO + CO\; \to Fe + C{O_2}({t^0})  \cr  & Fe + 2HCl\; \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow   \cr  & FeC{l_2} + 2NaOH\; \to Fe{(OH)_2} + 2NaCl  \cr  & Fe{(OH)_2} + {H_2}S{O_4}\; \to FeS{O_4} + 2{H_2}O \cr} \)

Câu 2:

\(\eqalign{  & F{e_2}{O_3} + 3CO\; \to 2Fe + 3C{O_2}  \cr  & {n_{F{e_2}{O_3}}} = {{16} \over {160}} = 0,1mol \cr&\Rightarrow {n_{oxi}}trongF{e_2}{O_3} = 0,3mol\cr&hay\;m_O=0,3.16 = 4,8gam. \cr} \)

Khối lượng chất rắn thu được = 16 – 4,8 gam = 11,2 gam.

Câu 3:

\(\eqalign{  & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow   \cr  & Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2} \uparrow  \cr} \)

Tổng số mol HCl \( = {{11,2} \over {56}}.2 + {{2,4} \over {24}}.2 = 0,6mol \)

\(\Rightarrow {m_{HCl}} = 0,6.36,5 = 21,9gam.\)

Vậy nồng độ phần trăm của dung dịch HCl là: \(  {{21,9} \over {109,5}}.100\%  = 20\% .\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com