Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9

Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (4 điểm): Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau (ghi điều kiện phản ứng):

FeO \(\to\) Fe \(\to\) FeCl2 \(\to\) Fe(OH)2 \(\to\) FeSO4

Câu 2 (3 điểm): Khử hoàn toàn 16g Fe2O3 bằng CO thành Fe và CO2.

Tính khối lượng chất rắn thu được.

Câu 3 (3 điểm): Hòa tan 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng vừa đủ với 109,5 gam dung dịch HCl. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl đã dùng.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(\eqalign{  & FeO + CO\; \to Fe + C{O_2}({t^0})  \cr  & Fe + 2HCl\; \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow   \cr  & FeC{l_2} + 2NaOH\; \to Fe{(OH)_2} + 2NaCl  \cr  & Fe{(OH)_2} + {H_2}S{O_4}\; \to FeS{O_4} + 2{H_2}O \cr} \)

Câu 2:

\(\eqalign{  & F{e_2}{O_3} + 3CO\; \to 2Fe + 3C{O_2}  \cr  & {n_{F{e_2}{O_3}}} = {{16} \over {160}} = 0,1mol \cr&\Rightarrow {n_{oxi}}trongF{e_2}{O_3} = 0,3mol\cr&hay\;m_O=0,3.16 = 4,8gam. \cr} \)

Khối lượng chất rắn thu được = 16 – 4,8 gam = 11,2 gam.

Câu 3:

\(\eqalign{  & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow   \cr  & Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2} \uparrow  \cr} \)

Tổng số mol HCl \( = {{11,2} \over {56}}.2 + {{2,4} \over {24}}.2 = 0,6mol \)

\(\Rightarrow {m_{HCl}} = 0,6.36,5 = 21,9gam.\)

Vậy nồng độ phần trăm của dung dịch HCl là: \(  {{21,9} \over {109,5}}.100\%  = 20\% .\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 2 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 2 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 2 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 2 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9 Bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9. Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ,

Xem chi tiết
Bài 1 trang 39 SGK Hóa học 9 Bài 1 trang 39 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 trang 39 SGK Hóa học 9. Có những loại phân bón hóa học:...

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

1. Tính chất hóa học của bazơ. Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối. Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 43 SGK Hóa học 9 Bài 3 trang 43 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 trang 43 SGK Hóa học 9. Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20 gam NaOH.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com