Chương 3 : Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Bình chọn:
4.8 trên 44 phiếu
A. Hoạt động cơ bản - Bài 59 : Ki-lô-mét vuông

Giải Bài 59 : Ki-lô-mét vuông phần hoạt động cơ bản trang 3, 4 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 59 : Ki-lô-mét vuông

Giải Bài 59 : Ki-lô-mét vuông phần hoạt động thực hành trang 4, 5 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 59 : Ki-lô-mét vuông

Giải Bài 59 : Ki-lô-mét vuông phần hoạt động ứng dụng trang 5, 6 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 60 : Hình bình hành

Giải Bài 60 : Hình bình hành phần hoạt động cơ bản trang 6, 7 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 60 : Hình bình hành

Giải Bài 60 : Hình bình hành phần hoạt động thực hành trang 7, 8 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 60 : Hình bình hành

Giải Bài 60 : Hình bình hành phần hoạt động ứng dụng trang 8 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 61 : Diện tích hình bình hành

Giải Bài 61 : Diện tích hình bình hành phần hoạt động cơ bản trang 9, 10 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 61 : Diện tích hình bình hành

Giải Bài 61 : Diện tích hình bình hành phần hoạt động thực hành trang 10, 11 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 61 : Diện tích hình bình hành

Giải Bài 61 : Diện tích hình bình hành phần hoạt động ứng dụng trang 11 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 54 : Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5

Giải Bài 54 : Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5 phần hoạt động cơ bản trang 125, 126, 127 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 54 : Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5

Giải Bài 54 : Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5 phần hoạt động thực hành trang 127 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 54 : Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5

Giải Bài 54 : Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5 phần hoạt động ứng dụng trang 128 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 55 : Luyện tập

Giải Bài 55 : Luyện tập phần hoạt động thực hành trang 128, 129 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 55 : Luyện tập

Giải Bài 55 : Luyện tập phần hoạt động ứng dụng trang 129 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 56 : Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3

Giải Bài 56 : Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3 phần hoạt động cơ bản trang 130, 131 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 56 : Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3

Giải Bài 56 : Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3 phần hoạt động thực hành trang 131 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 56 : Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3

Giải Bài 56 : Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3 phần hoạt động ứng dụng trang 131 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 57 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 57 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 132 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 57 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 57 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 133 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Bài 58 : Em đã học được những gì ?

Giải Bài 58 : Em đã học được những gì trang 134 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất