Bài 90 : Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bình chọn:
4.7 trên 50 phiếu