Bài 93 : Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bình chọn:
4.3 trên 59 phiếu