Bài 93 : Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu