C. Hoạt động ứng dụng - Bài 93 : Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó


Giải Bài 93 : Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó phần hoạt động ứng dụng trang 81 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Đề bài

Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rồi giải bài toán đó :

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát sơ đồ tìm tỉ số và hiệu của hai số, sau đó nêu bài toán thích hợp.

- Giải bài toán:

1. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé) hoặc tìm số lớn trước.

4. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...)  hoặc tìm số bé (lấy số lớn trừ đi hiệu). 

Chú ý: Bước 2 và bước 3 có thể gộp thành một bước.

Lời giải chi tiết

Nêu bài toán:

Minh có nhiều hơn Hiếu 6 quyển truyện tranh. Số truyện của Minh bằng \(\dfrac{5}{4}\) số truyện của Hiếu. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển truyện tranh ?

Bài giải:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

                5 – 4 = 1 (phần)

Giá trị mỗi phần là :

                6 : 1 = 6 (quyển truyện)

Minh có số quyển vở là :

                6 × 5 = 30 (quyển vở)

Hiếu có số quyển vở là :

                30 – 6 = 24 (quyển vở)

                         Đáp số : Minh : 30 quyển ;

                                       Hiếu : 24 quyển.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí