A. Hoạt động thực hành - Bài 110 : Ôn tập về tìm hai số biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó


Giải Bài 110 : Ôn tập về tìm hai số biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó phần hoạt động thực hành trang 116, 117 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi "Đặt bài toán theo sơ đồ":

Các bạn trong nhóm nhận một số thẻ, trên thẻ có vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán. Các bạn thảo luận và đặt bài toán theo sơ đồ.

Phương pháp giải:

- Nhận thẻ

- Khai thác các thông tin có trong bài toán : Các đại lượng; thông tin về tổng; hiệu…

- Đặt một đề toán theo sơ đồ.

Lời giải chi tiết:

Tổ một và tổ hai lớp em có tất cả 63 người. Số thành viên tổ 1 bằng \(\dfrac{4}{3}\)  số thành viên tổ 2. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu thành viên ?

Câu 2

Viết số thích hợp vào ô trống : 

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tính giá trị 1 phần : Lấy tổng hai số chia cho tổng số phần.

- Lấy giá trị 1 phần nhân với số phần tương ứng của số lớn và số bé.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

- Tìm hiệu số phần bằng nhau.

- Tính giá trị 1 phần : Lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần.

- Lấy giá trị 1 phần nhân với số phần tương ứng của số lớn và số bé.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Cả hai bể chứa tất cả 560\(l\) nước. Lượng nước chứa trong bể thứ nhất bằng \(\dfrac{5}{3}\) lượng nước chứa trong bể thứ hai. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tính giá trị 1 phần : Lấy tổng số lít nước của hai bể chia cho tổng số phần.

- Lấy giá trị 1 phần nhân với số phần tương ứng của mỗi bể.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ : 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 3 = 8 (phần)

Lượng nước chứa trong bể thứ nhất là:

560 : 8 × 5 = 350 (lít nước)

Lượng nước chứa trong bể thứ hai là:

560 - 350 = 210 (lít nước)

             Đáp số: Bể thứ nhất : 350 lít ;

                        Bể thứ hai : 210 lít. 

Câu 5

Trong ngày chủ nhật, cửa hàng Thắng Lợi bán được nhiều hơn cửa hàng Thành Công 57 gói kẹo. Tỉ số kẹo bán được cửa hàng Thắng Lợi và cửa hàng Thành Công là \(\dfrac{7}{4}\) . Hỏi trong ngày chủ nhật đó, mỗi cửa hàng bán được bao nhiêu gói kẹo?

Phương pháp giải:

- Tìm hiệu số phần bằng nhau.

- Tính giá trị 1 phần : Lấy hiệu hai số chia cho 57.

- Lấy giá trị 1 phần nhân với số phần tương ứng của mỗi cửa hàng.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 = 3 (phần)

Cửa hàng Thắng Lợi bán được số gói kẹo là:

57 : 3 × 7 = 133 (gói kẹo)

Cửa hàng Thành Công bán được số gói kẹo là:

133  57 = 76 (gói kẹo)

                   Đáp số: Thắng Lợi : 133 gói ;

                                Thành Công : 76 gói.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 55 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí