Chương 5 : Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Bình chọn:
4.7 trên 112 phiếu
A. Hoạt động cơ bản - Bài 89 : Giới thiệu về tỉ số

Giải Bài 89 : Giới thiệu về tỉ số phần hoạt động cơ bản trang 72, 73 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 89 : Giới thiệu về tỉ số

Giải Bài 89 : Giới thiệu về tỉ số phần hoạt động thực hành trang 73, 74 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 89 : Giới thiệu về tỉ số

Giải Bài 89 : Giới thiệu về tỉ số phần hoạt động ứng dụng trang 74 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
A. Hoạt động cơ bản - Bài 90 : Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

Giải Bài 90 : Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó phần hoạt động cơ bản trang 74, 75 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 90 : Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

Giải Bài 90 : Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó phần hoạt động thực hành trang 76 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 90 : Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

Giải Bài 90 : Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó phần hoạt động ứng dụng trang 76 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 91 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 91: Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 76, 77 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 91 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 91 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 77 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 92 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 92: Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 78, 79 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 92 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 92 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 79 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 93 : Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải Bài 93 : Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó phần hoạt động thực hành trang 79, 80, 81 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 93 : Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải Bài 93 : Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó phần hoạt động thực hành trang 81 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 93 : Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải Bài 93 : Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó phần hoạt động ứng dụng trang 81 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 94 : Em ôn lại những gì đã học - VNEN Toán 4

Giải Bài 94 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 82, 83 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 94 : Em ôn lại những gì đã học - VNEN Toán 4

Giải Bài 94 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 83 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 95 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 95 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 83, 84, 95 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 95 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 95 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 85 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 96 : Tỉ lệ bản đồ

Giải Bài 96 : Tỉ lệ bản đồ phần hoạt động cơ bản trang 85, 86, 87 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 96 : Tỉ lệ bản đồ

Giải Bài 96 : Tỉ lệ bản đồ phần hoạt động thực hành trang 88 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 96 : Tỉ lệ bản đồ

Giải Bài 96 : Tỉ lệ bản đồ phần hoạt động ứng dụng trang 88 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất