C. Hoạt động ứng dụng - Bài 90 : Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó


Đề bài

Em điền số liệu thích hợp vào chỗ chấm trong bài toán sau rồi giải bài toán đó.

Tổng số trâu và bò trong trại là 128 con. Tỉ số của trâu và số bò là \(\dfrac{{...}}{{...}}\). Hỏi trang trại đó có bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Em tự suy nghĩ và điền số liệu thích hợp, lưu ý cần điền phân số phù hợp sao cho 128 phải chia hết cho tổng số phần bằng nhau (vì số con trâu, còn bò phải là số tự nhiên).

2. Vẽ sơ đồ phù hợp với số liệu em vừa viết.

3. Tìm tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

5. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

6. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn hoặc lấy tổng hai số trừ đi số bé ...).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Lời giải chi tiết

Ví dụ mẫu: 

Tổng số trâu và bò trong trại là 128 con. Tỉ số của trâu và số bò là \(\dfrac{3}{5}.\) Hỏi trang trại đó có bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò ?

Bài giải:

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

                3 + 5 = 8 (phần)

Giá trị mỗi phần là :

                128 : 8 = 16 (con)

Trang trại đó có số con trâu là :

                16 × 3 = 48 (con)

Trang trại đó có số con bò là :

                128 – 48 = 80 (con)

                    Đáp số : Trâu : 48 con ;

                                  Bò : 80 con.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.