Chương 1 : Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Bình chọn:
4.6 trên 83 phiếu
A. Hoạt động thực hành - Bài 1 : Ôn tập các số đến 100 000

Giải Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 phần hoạt động thực hành trang 3, 4 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 1 : Ôn tập các số đến 100 000

Giải Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 phần hoạt động ứng dụng trang 4 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 2 :Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải Bài 2: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) phần hoạt động thực hành trang 5 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 2 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 phần hoạt động thực hành trang 3, 4 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3 : Biểu thức có chứa một chữ

Giải bài 3 : Biểu thức có chứa một chữ phần hoạt động cơ bản trang 6, 7 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 3 : Biểu thức có chứa một chữ

Giải bài 3 : Biểu thức có chứa một chữ phần hoạt động thực hành trang 7, 8 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 3 : Biểu thức có chứa một chữ

Giải bài 3 : Biểu thức có chứa một chữ phần hoạt động ứng dụng trang 8 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4 : Các số có sáu chữ số

Giải bài 4 : Các số có sáu chữ số phần hoạt động cơ bản trang 9, 10 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 4 : Các số có sáu chữ số

Giải bài 4 : Các số có sáu chữ số phần hoạt động thực hành trang 11 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 4 : Các số có sáu chữ số

Giải bài 4 : Các số có sáu chữ số phần hoạt động ứng dụng trang 12 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5 : Triệu. Chục triệu. Trăm triệu

Giải bài 5 : Triệu. Chục triệu. Trăm triệu phần hoạt động cơ bản trang 12, 13 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 5 : Triệu. Chục triệu. Trăm triệu

Giải bài 5 : Triệu. Chục triệu. Trăm triệu phần hoạt động thực hành trang 13 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 5 : Triệu. Chục triệu. Trăm triệu

Giải bài 5 : Triệu. Chục triệu. Trăm triệu phần hoạt động ứng dụng trang 14 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6 : Hàng và lớp

Giải bài 6 : Hàng và lớp phần hoạt động cơ bản trang 14, 15 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 6 : Hàng và lớp

Giải bài 6 : Hàng và lớp phần hoạt động thực hành trang 16, 17 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 6 : Hàng và lớp

Giải bài 6 : Hàng và lớp phần hoạt động ứng dụng trang 17 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 7 : Luyện tập

Giải bài 7 : Luyện tập phần hoạt động thực hành trang 18 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 7 : Luyện tập

Giải bài 7 : Luyện tập phần hoạt động ứng dụng trang 2, 3 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt đông cơ bản - Bài 8 : Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Giải Bài 8 : Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân phần hoạt động cơ bản trang 19, 20, 21 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt đông thực hành - Bài 8 : Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Giải bài 8 : Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân phần hoạt động thực hành trang 21 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất