B. Hoạt động thực hành - Bài 3 : Biểu thức có chứa một chữ


Giải bài 3 : Biểu thức có chứa một chữ phần hoạt động thực hành trang 7, 8 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tiếp vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp :

Thay chữ bằng số vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Cách giải :

Câu 2

Viết giá trị thích hợp của biểu thức vào chỗ chấm :

a) Giá trị của biểu thức 17 + a với a = 3 là ....

b) Giá của biểu thức 24 – b với b = 10 là .....

c) Giá trị của biểu thức 2 × a với a = 5 là ....

d) Giá trị của biểu thức c : 3 với c = 18 là ....

Phương pháp :

Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Cách giải :

a) Với a = 3 thì 17 + a = 17 + 3 = 20.

  Vậy giá trị của biểu thức 17 + a với a = 3 là 20.

b) Với b = 10 thì 24 – b = 24 – 10 = 14.

Vậy giá trị của biểu thức 24 – b với b = 10 là 14.

c) Với a = 5 thì 2 × a  = 2 × 5 = 10.

Vậy giá trị của biểu thức 2 × a với a = 5 là 10.

d) Với c = 18 thì c : 3 = 18 : 3 = 6.

Vậy giá trị của biểu thức c : 3 với c = 18 là 6.

Câu 3

Mẫu : 17 – b với b = 8 ;

         Nếu b = 8 thì 17 – b = 17 – 8 = 9.

a) a + 25 với a = 30;

b) 10 × c với c = 4;

c) 30 + 2 × m với m = 6.

Phương pháp :

- Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

- Chú ý : Biểu thức có phép cộng và phép nhân thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Cách giải :

a) Nếu a = 30  thì a + 25 = 30 + 25 = 55.   

b) Nếu c = 4  thì 10 × c = 10 × 4 = 40.

c) Nếu m = 6  thì 30 + 2 × m = 30 + 2 × 6 = 30 + 12 = 42.

Câu 4

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp :

*) Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

*) Áp dụng các quy tắc tính giá trị biểu thức :

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau. 

Cách giải : 

Câu 5

Một hình vuông có độ dài cạnh là a.

Gọi chu vi hình vuông là P. Ta có : \(P = a × 4.\)

Hãy tính chu vi hình vuông với :

       a = 3cm ;      a = 5dm ;      a = 8m. 

Phương pháp :

Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Cách giải :

• Với a = 3cm thì P = a × 4 = 3 × 4 = 12 (cm).

Vậy chu vi của hình vuông  với a = 3cm là 12 cm.

• Với a = 5dm thì P = a × 4 = 5 × 4 = 20 (dm)

Vậy chu vi của hình vuông  với a = 5dm là 20dm.

• Với a = 8m thì P = a × 4 = 8 × 4 = 32 (m)

Vậy chu vi của hình vuông với a = 8m là 32m.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài