B. Hoạt động thực hành - Bài 3 : Biểu thức có chứa một chữ


Giải bài 3 : Biểu thức có chứa một chữ phần hoạt động thực hành trang 7, 8 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tiếp vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết giá trị thích hợp của biểu thức vào chỗ chấm :

a) Giá trị của biểu thức 17 + a với a = 3 là ....

b) Giá của biểu thức 24 – b với b = 10 là .....

c) Giá trị của biểu thức 2 × a với a = 5 là ....

d) Giá trị của biểu thức c : 3 với c = 18 là ....

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Với a = 3 thì 17 + a = 17 + 3 = 20.

  Vậy giá trị của biểu thức 17 + a với a = 3 là 20.

b) Với b = 10 thì 24 – b = 24 – 10 = 14.

Vậy giá trị của biểu thức 24 – b với b = 10 là 14.

c) Với a = 5 thì 2 × a  = 2 × 5 = 10.

Vậy giá trị của biểu thức 2 × a với a = 5 là 10.

d) Với c = 18 thì c : 3 = 18 : 3 = 6.

Vậy giá trị của biểu thức c : 3 với c = 18 là 6.

Câu 3

Mẫu : 17 – b với b = 8 ;

         Nếu b = 8 thì 17 – b = 17 – 8 = 9.

a) a + 25 với a = 30;

b) 10 × c với c = 4;

c) 30 + 2 × m với m = 6.

Phương pháp giải:

- Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

- Chú ý : Biểu thức có phép cộng và phép nhân thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu a = 30  thì a + 25 = 30 + 25 = 55.   

b) Nếu c = 4  thì 10 × c = 10 × 4 = 40.

c) Nếu m = 6  thì 30 + 2 × m = 30 + 2 × 6 = 30 + 12 = 42.

Câu 4

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

*) Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

*) Áp dụng các quy tắc tính giá trị biểu thức :

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau. 

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Một hình vuông có độ dài cạnh là a.

Gọi chu vi hình vuông là P. Ta có : \(P = a × 4.\)

Hãy tính chu vi hình vuông với :

       a = 3cm ;      a = 5dm ;      a = 8m. 

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

• Với a = 3cm thì P = a × 4 = 3 × 4 = 12 (cm).

Vậy chu vi của hình vuông  với a = 3cm là 12 cm.

• Với a = 5dm thì P = a × 4 = 5 × 4 = 20 (dm)

Vậy chu vi của hình vuông  với a = 5dm là 20dm.

• Với a = 8m thì P = a × 4 = 8 × 4 = 32 (m)

Vậy chu vi của hình vuông với a = 8m là 32m.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.