Bài 33 : Tính chất giao hoán của phép nhân. Nhân với 10, 100, 1000, ... Chia cho 10, 100, 1000, ...

Bình chọn:
4.5 trên 66 phiếu

Các chương, bài khác