Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
A. Hoạt động cơ bản - Bài 17 : Phép cộng. Phép trừ

Giải bài 17 : Phép cộng. Phép trừ phần hoạt động cơ bản trang 45, 46 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 17 : Phép cộng. Phép trừ

Giải bài 17 : Phép cộng. Phép trừ phần hoạt động thực hành trang 46, 47 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 17 : Phép cộng. Phép trừ

Giải bài 17 : Phép cộng. Phép trừ phần hoạt động ứng dụng trang 47 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 18 : Luyện tập

Giải Bài 18 : Luyện tập phần hoạt động thực hành trang 48, 49 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 18 : Luyện tập

Giải Bài 18 : Luyện tập phần hoạt động ứng dụng trang 49 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 19 : Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng

Giải bài 19 : Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng phần hoạt động cơ bản trang 50, 51 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 19 : Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng

Giải bài 19 : Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng phần hoạt động thực hành trang 51, 52 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 19 : Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng

Giải bài 19 : Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng phần hoạt động thưc hành trang 52 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 20 : Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng

Giải bài 20 : Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng phần hoạt động cơ bản trang 52, 53 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 20 : Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng

Giải bài 20 : Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng phần hoạt động thực hành trang 54 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 20 : Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng

Giải bài 20 : Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng phần hoạt động ứng dụng trang 55 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 21 : Luyện tập

Giải bài 21 : Luyện tập phần hoạt động thực hành trang 55, 56 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 21 : Luyện tập

Giải bài 21 : Luyện tập phần hoạt động ứng dụng trang 56 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 22 : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải bài 22 : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó phần hoạt động cơ bản trang 56, 57, 58 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 22 : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải bài 22 : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó phần hoạt động thực hành trang 58 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 22 : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải bài 22 : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó phần hoạt động ứng dụng trang 58 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 23 : Em ôn lại những gì đã học

Giải bài 23 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 59 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 23 : Em ôn lại những gì đã học

Giải bài 23 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 60 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 24 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Giải bài 24 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt phần hoạt động cơ bản trang 60, 61 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 24 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Giải bài 24 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt phần hoạt động thực hành trang 62 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất