A. Hoạt động cơ bản - Bài 19 : Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng


Giải bài 19 : Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng phần hoạt động cơ bản trang 50, 51 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi " Thay chữ bằng số":

(Chuẩn bị 2 quân súc sắc có màu khác nhau, chẳng hạn mà trắng và màu vàng, các thẻ số, kẻ bảng ghi kết quả cộng).

Mỗi nhóm có một tấm bìa như hình dưới đây :

 

Cách chơi như sau :

- Lần lượt từng bạn gieo 2 quan súc sắc, đếm số chấm xuất hiện ở từng quân súc sắc, chẳng hạn xuất hiện 5 chấm ở quân súc sắc trắng, 3 chấm ở quân súc sắc vàng.

- Lấy các thẻ số tương ứng đặt đè lên hai chữ a, b trong tấm bìa (tức là lấy thẻ số 5 đặt đè lên ô chữ a, lấy thẻ số 3 đặt đè lên ô chữ b).

- Tính (5 + 3 = 8) và ghi kết quả vào bảng (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ cách chơi đã được hướng dẫn rồi chơi tương tự như thế.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn :

a + b là biểu thức có chứa hai chữ.

• Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5 ; ta nói giá trị của biểu thức a + b với a = 3 và b = 2 là 5.

• Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4 ; ta nói giá trị của biểu thức a + b với a = 4 và b = 0 là 4.

• Nếu a = 6 và b = 10 thì a + b = 6 + 10 = 16 ; ta nói giá trị của biểu thức a + b với a = 6 và b = 10 là 16.

Câu 3

Viết tiếp vào chỗ chấm :

a) Giá trị của biểu thức a + b với a = 4 và b = 2 là ……

b) Giá trị của biểu thức b + a với a = 4 và b = 2 là  ……

c) Giá trị của biểu thức a – b với a = 8 và b = 5 là ……

d) Giá trị của biểu thức m × n với m = 5 và n = 9 là ……

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị các biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu a = 4 và b = 2 thì a + b = 4 + 2 = 6.

    Vậy giá trị của biểu thức a + b với a = 4 và b = 2 là 6.

b) Nếu a = 4 và b = 2 thì b + a = 4 + 2 = 6.

    Vậy giá trị của biểu thức b + a với a = 4 và b = 2 là 6.

c) Nếu a = 8 và b = 5 thì a – b = 8 – 5 = 3.

    Vậy giá trị của biểu thức a – b với a = 8 và b = 5 là 3.

d) Nếu m = 5 và n = 9 thì m × n = 5 × 9 = 45.

    Vậy giá trị của biểu thức m × n với m = 5 và n = 9 là 45.

Câu 4

Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn : 

• Ta có : 3 + 2 = 2 + 3 (đều bằng 5)

             120 + 200 = 200 + 120 (đều bằng 320)

             300 + 500 = 500 + 300 (đều bằng 800) 

• Ta nói : Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

a + b = b + a

Câu 5

Nêu kết quả tính :

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng : Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.