Bài 110 : Ôn tập về tìm hai số biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó

Bình chọn:
4.2 trên 68 phiếu