A. Hoạt động thực hành - Bài 21 : Luyện tập


Giải bài 21 : Luyện tập phần hoạt động thực hành trang 55, 56 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính tổng :

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó cộng theo thứ tự từ phải sang trái tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục rồi đến hàng trăm, hàng nghìn, ...

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất :

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn nghìn lại với nhau.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tìm \(x\) :

a) \(x – 298 = 502\)                                        b) \(x + 125 = 730\)

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc :

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. 

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Trong một kho thóc có \(450\) tấn thóc. Ngày đầu nhập kho thêm \(378\) tấn thóc. Ngày thứ hai nhập tiếp \(326\) tấn nữa. Hỏi sau hai ngày, trong kho đó có tất cả bao nhiêu tấn thóc?

Phương pháp giải:

- Số thóc nhập thêm trong hai ngày = số thóc nhập thêm trong ngày thứ nhất + số thóc nhập thêm trong ngày thứ hai.

- Số thóc có sau hai ngày = số thóc ban đầu + số thóc nhập thêm trong hai ngày.

Lời giải chi tiết:

Hai ngày kho nhập thêm số tấn thóc là :

 \(378 + 326 = 704\) (tấn thóc)

Sau hai ngày, trong kho có tất cả số thóc là :

  \(450 + 704 = 1154\) (tấn thóc)

                         Đáp số:  \(1154\) tấn thóc. 

Câu 5

a) Đọc và giải thích cho bạn nghe :

Một hình chữ nhật có chiều dài \(a\), chiều rộng là \(b\). Gọi \(P\) là chu vi của hình chữ nhật, ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là :

\(P = (a + b) × 2\)

(\(a, b\) cùng một đơn vị đo)

Ví dụ : 

Với \(a = 10cm, b = 5cm\) thì \(P = (10 + 5) × 2 = 30\; (cm).\)

b) Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết :

• \(a = 13cm, b = 12cm ;\)                            • \(a = 35m, b = 15m.\)

Phương pháp giải:

Thay các chữ bằng số vào biểu thức \(P = (a + b) × 2\) rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

• Với \(a = 13cm, b = 12cm\)

Chu vi hình chữ nhật là : \(P = (13 + 12) × 2 = 50\; (cm)\)

• Với \(a = 35m, b = 15m\)

Chu vi hình chữ nhật là: \(P = (35 + 15) × 2 = \;100 (m)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 19 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.