B. Hoạt động thực hành - Bài 33 : Tính chất giao hoán của phép nhân. Nhân với 10, 100, 1000, ... Chia cho 10, 100, 1000, ...


Giải Bài 33 : Tính chất giao hoán của phép nhân. Nhân với 10, 100, 1000, ... Chia cho 10, 100, 1000, ... phần hoạt động thực hành trang 82 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau :

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân :

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không đổi.

                          a × b = b × a

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tính nhẩm:

234 × 10                                    29 × 100

18 × 10                                      516 × 100

                      12 × 1000

                      307 × 1000

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tính nhẩm :

Khi nhân một số với 10, 100, 1000, … ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba, … chữ số 0 vào bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

234 × 10 = 2340           29 × 100 = 2900

18 × 10 = 180               516 × 100 = 51600

                12 × 1000 = 12000

                307 × 1000 = 307000

Câu 3

Tính nhẩm :

130 : 10                            2300 : 100

1500 : 10                          1500 : 100

                  21000 : 1000

                  203000 : 1000

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tính nhẩm :

Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, … cho 10, 100, 1000, … ta chỉ việt bỏ bớt đi một, hai, ba, … chữ số 0 ở bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

130 : 10 = 13                    2300 : 100 = 23

1500 : 10 = 150                1500 : 100 = 15

                  21000 : 1000 = 21

                  203000 : 1000 = 203

Câu 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách chuyển đổi :

1 yến = 10kg ;          1 tạ = 100kg ;              1 tấn = 1000kg.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.