A. Hoạt động thực hành - Bài 2 :Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)


Giải Bài 2: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) phần hoạt động thực hành trang 5 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phương pháp :

Học sinh có thể nhẩm như sau:  5 nghìn + 3 nghìn = 6 nghìn.

Và ghi kết quả: 5000 + 3000 = 8000

Nhẩm tương tự với các câu còn lại.

Cách giải :

 

Câu 2

Đặt tính rồi tính :

a) 5084 + 4879 b) 6764 + 2417
    46725 – 42393     89750 – 58927
    3180 × 6     2680 × 3
    40075 : 7

    22728 : 4

Phương pháp :

- Với phép cộng, phép trừ và phép nhân : đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, sau đó cộng, trừ hoặc nhân các chữ số theo thứ tự từ phải sang trái.

- Với phép nhân : Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

 

Câu 3

Tính giá trị của biểu thức :

a) 57250 + 35685 – 27345

    52945 – 7235 × 2

b) 3275 + 4659 – 1300

   (70850 – 50320) × 3

Phương pháp :

- Biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau.

Cách giải :

Câu 4

Tìm \(x\):

a) \(x\) + 928 = 1234

    \(x\) – 337 = 6528

b) \(x\) × 2 = 4716

     \(x\) : 3 = 2057

Phương pháp :

Áp dụng các quy tắc :

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết,

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải :

Câu 5

Giải bài toán : Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 108cm2, chiều rộng 9cm.

Tính chu vi của tấm bìa hình chữ nhật đó.

Phương pháp :

Áp dụng các công thức :

- Chiều dài = Diện tích : Chiều rộng.

- Chu vi = (Chiều dài + Chiều rộng) × 2.

Cách giải :

Chiều dài tấm bìa hình chữ nhật là : 

108 : 9 = 12 (cm)

Chu vi tấm bìa  hình chữ nhật là:

(12 + 9) × 2 = 42 (cm)

Đáp số: 42cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài