B. Hoạt động ứng dụng - Bài 95 : Em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 95 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 85 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Đề bài

Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rồi giải bài toán đó :

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát sơ đồ tìm tỉ số và hiệu của hai số, sau đó nêu bài toán thích hợp.

- Giải bài toán:

1. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé) hoặc tìm số lớn trước.

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...)  hoặc tìm số bé (lấy số lớn trừ đi hiệu).

Chú ý: Bước 2 và bước 3 có thể gộp thành một bước.

Lời giải chi tiết

Nêu bài toán:

Làng B có nhiều hơn làng A 320 người. Số người của làng A bằng \(\dfrac{5}{7}\) số người của làng B. Hỏi mỗi làng có bao nhiêu người ?

Bài giải:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

                7 – 5 = 2 (phần)

Giá trị mỗi phần là :

                320 : 2 = 160 (người)

Làng A có số người là :

                160 × 5 = 800 (người)

Làng B có số người là :

                800 + 320 = 1120 (người)

                   Đáp số : Làng A : 800 người ;

                                 Làng B : 1120 người.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài