B. Hoạt động thực hành - Bài 61 : Diện tích hình bình hành


Giải Bài 61 : Diện tích hình bình hành phần hoạt động thực hành trang 10, 11 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính diện tích hình bình hành biết:

a) Độ dày đáy là 4dm, chiều cao 34cm.

b) Độ dày đáy là 4m, chiều cao là 13dm.

Phương pháp giải:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

                             S = a × h

(S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành).

Lời giải chi tiết:

a) Đổi: 4dm = 40cm.

Diện tích hình bình hành là :

40 × 34 = 1360 (cm2)

               Đáp số : 1360cm2.

b) Đổi: 4m = 40dm

Diện tích hình bình hành là :

40 × 13 = 520 (dm2)

               Đáp số : 520dm2.

Câu 2

Nêu tên các cặp cạnh đối diện trong mỗi hình sau:

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các hình vẽ đã cho rồi tìm các cặp cạnh đối diện có trong mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

• Hình chữ nhật ABCD có các cặp cạnh đối diện là: AB và DC ; AD và BC.

• Hình bình hành EGHK có các cặp cạnh đối diện là: EG và HK ; EK và GH.

• Hình tứ giác MNPQ có các cặp cạnh đối diện là: MN và QP ; MQ và NP.

Câu 3

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

                             S = a × h

(S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành).

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

                     P = (a + b) × 2 (a và b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành biết :

a) a = 8cm ;   b= 3cm ;

b) a = 10dm ;  b = 5dm.

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức  P = (a + b) × 2 rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình bình hành là :

              P = (8 + 3) × 2 = 22 (cm)

                        Đáp số: 22cm.

b) Chu vi của hình bình hành là :

             P = (10 + 5) × 2 = 30 (dm)

                        Đáp số: 30dm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 38 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.