A. Hoạt động cơ bản - Bài 56 : Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3


Giải Bài 56 : Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3 phần hoạt động cơ bản trang 130, 131 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “Tính nhanh” :

Phương pháp giải:

- Tính tổng các chữ số của số bị chia.

- Kiểm tra tổng đó có chia hết cho 9 hay không.

Lời giải chi tiết:

Số 72 : Ta có 7 + 2 = 9 và 9 chia hết cho 9.

Số 657 : Ta có 6 + 5 + 7 = 18 và 18 chia hết cho 9.

Số 182 : Ta có 1 + 8 + 2 = 11 và 11 không chia hết cho 9.

Số 451 : Ta có 4 + 5 + 1 = 10 và 10 không chia hết cho 9.

Câu 2

Đọc kĩ nội dung sau :

a) Ví dụ :

b) Dấu hiệu chia hết cho 9

Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Chú ý : Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

c) Trong các số sau: 99 ; 1999 ; 108 ; 5643 ; 29385, em hãy viết vào vở :

- Các số chia hết cho 9;

- Các số không chia hết cho 9.

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết:

+) Số 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18.

   Mà 18 chia hết cho 9 nên số 99 chia hết cho 9.

+) Số 1999 có tổng các chữ số là  1 + 9 + 9 + 9  = 28.

   Mà 28 không chia hết cho 9 nên số 1999 không chia hết cho 9.

+) Số 108 có tổng các chữ số là 1 + 0 + 8 = 9.

   Mà 9 chia hết cho 9 nên số 108 chia hết cho 9.

+) Số 5643 có tổng các chữ số là 5 + 6 + 4 + 3 = 18.

   Mà 18 chia hết cho 9 nên số 5643 chia hết cho 9.

+) Số 29385 có tổng các chữ số là 2 + 9 + 3 + 8 + 5 = 27.

   Mà 27 chia hết cho 9 nên số 29385 chia hết cho 9.

Vậy trong các số đã cho:

- Các số chia hết cho 9 là: 99 ; 108 ; 5643 ; 29385.

- Các số không chia hết cho 9 là: 1999.

Câu 3

Em hãy đọc kĩ nội dung sau :

a) Ví dụ :

b) Dấu hiệu chia hết cho 3

 Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Chú ý : Số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3.

c) Trong các số sau, em hãy viết vào vở các số chia hết cho 3 :

213 ; 901 ; 1728 ; 8222

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 3 hay không.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết:

+) Số 231 có tổng các chữ số là 2 + 3 + 1 = 6.

   Mà 6 chia hết cho 3 nên số 231 chia hết cho 3.

+) Số 901 có tổng các chữ số là 9 + 0 + 1 = 10 .

   Mà 10 không chia hết cho 3 nên số 901 không chia hết cho 3.

+) Số 1728 có tổng các chữ số là 1 + 7 + 2 + 8 = 18.

   Mà 18 chia hết cho 3 nên số 1728 chia hết cho 3.

+) Số 8252 có tổng các chữ số là 8 + 2 + 5 + 2 = 17.

   Mà 17 không chia hết cho 3 nên số 8252 không chia hết cho 3.

Vậy trong các số đã cho, các số chia hết cho 3 là:  231 ;   1728.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.