C. Hoạt động ứng dụng - Bài 54 : Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5


Giải Bài 54 : Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5 phần hoạt động ứng dụng trang 128 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hỏi mẹ số tuổi của ông, bà, bố, mẹ, anh, chị (em) và tuổi của em. Em hãy viết tên, tuổi của những người có số tuổi là số chẵn; những người có số tuổi là số chia hết cho 5.

Phương pháp giải:

- Số chia hết cho 2 là số chẵn, hay các số có chữ số tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 là số chẵn.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết:

*) Tên và tuổi của những người có số tuổi là số chẵn:

• Ông nội: Nguyễn Thanh Tùng - 86 tuổi

• Mẹ: Phạm Hương Quỳnh - 42 tuổi

• Em : Nguyễn Duy Khôi : 10 tuổi.

• Em gái: Nguyễn Lan Anh - 6 tuổi

*) Những người có số tuổi là số chia hết cho 5 là:

• Bố: Nguyễn Duy Khánh - 45 tuổi

• Em : Nguyễn Duy Khôi : 10 tuổi.

Câu 2

Trong các số từ 1 đến 100, có bao nhiêu số chẵn, có bao nhiêu số chia hết cho 5, có bao nhiêu số chia hết cho 2 và 5 ?

Phương pháp giải:

*) Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2 ; 5 :

- Các số có chữ số tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Chú ý : Các chữ số có tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

*) Áp dụng công thức tìm số số hạng của dãy số cách đều :

Số số hạng = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1.

Lời giải chi tiết:

• Dãy các số chẵn trong các số từ 1 đến 100 là :

            2 ; 4 ; 6 ; 8 ; …;  96 ; 98 ; 100

   Dãy trên có số số hạng là :

            (100 – 2) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

• Dãy các số chia hết cho 5 trong các số từ 1 đến 100 là :

            5 ; 10 ; 15 ; … ;  95 ; 100

   Dãy trên có số số hạng là :

            (100 – 5) : 5 + 1 = 20 (số hạng)

• Dãy các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 trong các số từ 1 đến 100 là :

            10 ; 20 ; 30 ; … ; 90 ; 100

   Dãy trên có số số hạng là :

            (100 – 10) : 10 + 1 = 10 (số hạng) 

Vậy trong các số từ 1 đến 100 có 50 số chẵn ; 20 số chia hết cho 5 ; 10 số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.