Chủ điểm: Vì cuộc sống thanh bình

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Vì cuộc sống thanh bình trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc

Giải bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc phần hoạt động cơ bản trang 39, 40, 41, 42 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc

Giải bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc phần hoạt động thực hành trang 42, 43, 44 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 22B: Một dải biên cương

Giải bài 22B: Một dải biên cương phần hoạt động cơ bản trang 44, 45, 46 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc

Giải bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc phần hoạt động ứng dụng trang 44 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 22B: Một dải biên cương

Giải bài 22B: Một dải biên cương phần hoạt động thực hành trang 46, 47, 48 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 22B: Một dải biên cương

Giải bài 22B: Một dải biên cương phần hoạt động ứng dụng trang 48 sách VNEN Tiếng Việt

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 22C: Cùng đặt câu ghép

Giải bài 22C: Cùng đặt câu ghép phần hoạt động thực hành trang 49, 50, 51 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 23A: Vì công lí

Giải bài 23A: Vì công lí phần hoạt động cơ bản trang 51, 52, 53 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 22C: Cùng đặt câu ghép

Giải bài 22C: Cùng đặt câu ghép phần hoạt động ứng dụng trang 51 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 23A: Vì công lí

Giải bài 23A: Vì công lí phần hoạt động thực hành trang 54 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 23B: Giữ cho giấc ngủ bình yên

Giải bài 23B: Giữ cho giấc ngủ bình yên phần hoạt động cơ bản trang 55, 56, 57 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 23A: Vì công lí

Giải bài 23A: Vì công lí phần hoạt động ứng dụng trang 55 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 23B: Giữ cho giấc ngủ bình yên

Giải bài 23B: Giữ cho giấc ngủ bình yên phần hoạt động thực hành trang 57, 58, 59 sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 23B: Giữ cho giấc ngủ bình yên

Giải bài 23B: Giữ cho giấc ngủ bình yên phần hoạt động ứng dụng trang 59 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 23C: Hoàn thiện bài văn kể chuyện

Giải bài 23C: Hoàn thiện bài văn kể chuyện phần hoạt động thực hành trang 60, 61 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh

Giải BÀI 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh phần hoạt động cơ bản trang 61, 62, 63 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 23C: Hoàn thiện bài văn kể chuyện

Giải bài 23C: Hoàn thiện bài văn kể chuyện phần hoạt động ứng dụng trang 61 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh

Giải bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh phần hoạt động thực hành trang 63, 64, 65 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh

Giải bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh phần hoạt động ứng dụng trang 65 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 24B: Người chiến sĩ tình báo

Giải bài 24B: Người chiến sĩ tình báo phần hoạt động cơ bản trang 66, 67 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất