Chủ điểm: Nam và nữ

Bình chọn:
4.7 trên 99 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Nam và nữ trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 29A: Nam và nữ

Giải bài 29A: Nam và nữ phần hoạt động cơ bản trang 114, 115, 116 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 29A: Nam và nữ

Giải bài 29A: Nam và nữ phần hoạt động thực hành trang 116, 117 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 29B: Con gái kém gì con trai?

Giải bài 29B: Con gái kém gì con trai? phần hoạt động cơ bản trang 118, 119 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 29A: Nam và nữ

Giải bài 29A: Nam và nữ phần hoạt động ứng dụng trang 118 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 29B: Con gái kém gì con trai?

Giải bài 29B: Con gái kém gì con trai? phần hoạt động thực hành trang 120, 121, 122 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 29C: Ai chăm, ai lười?

Giải bài 29C: Ai chăm, ai lười? phần hoạt động cơ bản trang 122, 123 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 29B: Con gái kém gì con trai?

Giải bài 29B: Con gái kém con trai? phần hoạt động ứng dụng trang 122 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 29C: Ai chăm, ai lười?

Giải bài 29C: Ai chăm, ai lười? phần hoạt động thực hành trang 124 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 29C: Ai chăm, ai lười?

Giải bài 29C: Ai chăm, ai lười? phần hoạt động ứng dụng trang 124 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 30A: Nữ tính và nam tính

Giải bài 30A: Nữ tính và nam tính phần hoạt động thực hành trang 125, 126 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 30A: Nam và nữ

Giải bài 30A: Nam và nữ phần hoạt động ứng dụng trang 126 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Giải bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam phần hoạt động cơ bản trang 127, 128 sách VNEN Tiếng Việt 5

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Giải bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam phần hoạt động thực hành trang 128, 129, 130 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Giải bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam phần hoạt động ứng dụng trang 130 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 30C: Em tả con vật

Giải bài 30C: Em tả con vật phần hoạt động cơ bản trang 131, 132 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 30C: Em tả con vật

Giải bài 30C: Em tả con vật phần hoạt động thưc hành trang 132 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 30C: Em tả con vật

Giải bài 30C: Em tả con vật phần hoạt động ứng dụng trang 132 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 31A: Người phụ nữ dũng cảm

Giải bài 31A: Người phụ nữ dũng cảm phần hoạt động cơ bản trang 133, 134, 135 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 31: Người phụ nữ dũng cảm

Giải bài 31A: Người phụ nữ dũng cảm phần hoạt động thực hành trang 135, 136 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 31A: Người phụ nữ dũng cảm

Giải bài 31A: Người phụ nữ dũng cảm phần hoạt động ứng dụng trang 136 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất