Chủ điểm: Người công dân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Người công dân trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 19A: Người công dân số Một

Giải bài 19A: Người công dân số Một phần hoạt động cơ bản trang 3, 4, 5, 6, 7 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 19A: Người công dân số Một

Giải bài 19A: Người công dân số Một phần hoạt động thực hành trang 7, 8, 9 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 19A: Người công dân số Một

Giải bài 19A: Người công dân số Một phần hoạt động ứng dụng trang 9 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 19B: Người công dân số Một (tiếp theo)

Giải bài 19B: Người công dân số Một (tiếp theo) phần hoạt động cơ bản trang 10, 11, 12 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 19B: Người công dân số Một (tiếp theo)

Giải bài 19B: Người công dân số Một (tiếp theo) phần hoạt động thực hành trang 12, 13 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 19B: Người công dân số Một (tiếp theo)

Giải bài 19B: Người công dân số Một (tiếp theo) phần hoạt động ứng dụng trang 13 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn miêu tả người

Giải bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn miêu tả người phần hoạt động cơ bản trang 14 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn tả người

Giải bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn tả người phần hoạt động thực hành trang 14, 15 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 20A: Gương sáng người xưa

Giải bài 20A: Gương sáng người xưa phần hoạt động cơ bản trang 16, 17, 18 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn tả người

Giải bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn tả người phần hoạt động ứng dụng trang 16 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 20A: Gương sáng người xưa

Giải bài 20A: Gương sáng người xưa phần hoạt động thực hành trang 18, 19, 20 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 20A: Gương sáng người xưa

Giải bài 20A: Gương sáng người xưa phần hoạt động ứng dụng trang 20 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 20B: Trách nhiệm công dân

Giải bài 20B: Trách nhiệm công dân phần hoạt động cơ bản trang 20, 21, 22 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 20B: Trách nhiệm công dân

Giải bài 20B: Trách nhiệm công dân phần hoạt động thực hành trang 22, 23, 24 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 20C: Hoạt động tập thể

Giải bài 20C: Hoạt động tập thể phần hoạt động cơ bản trang 24, 25 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 20B: Trách nhiệm công dân

Giải bài 20B: Trách nhiệm công dân phần hoạt động ứng dụng sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 20C: Hoạt động tập thể

Giải bài 20C: Hoạt động tập thể phần hoạt đông thực hành trang 25, 26, 27 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 20C: Hoạt động tập thể

Giải bài 20C: Hoạt động tập thể phần hoạt động ứng dụng trang 27 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 21A: Trí dũng song toàn

Giải bài 21A: Trí dũng song toàn phần hoạt động cơ bản trang 28, 29, 30 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 21A: Trí dũng song toàn

Giải bài 21A: Trí dũng song toàn phần hoạt động thực hành trang 30, 31, 32 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất