Chủ điểm: Ôn tập cuối học kì 1

Bình chọn:
4.5 trên 47 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Ôn tập cuối học kì 1 trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động thực hành - Bài 18A: Ôn tập 1

Giải bài 18A: Ôn tập 1 phần hoạt động thực hành trang 190, 191, 192 sách VNEN với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 18B: Ôn tập 2

Giải bài 18B: Ôn tập 2 phần hoạt động thực hành trang 192, 193, 194 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 18A: Ôn tập 1

Giải bài 18A: Ôn tập 1 phần hoạt động ứng dụng trang 192 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
B. Hoạt động ứng dụng - Bài 18B: Ôn tập 2

Giải bài 18B: Ôn tập 2 phần hoạt động ứng dụng trang 194 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 18C: Ôn tập 3

Giải bài 18C: Ôn tập 3 phần hoạt động thực hành sách trang 195, 196, 197 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 18C: Ôn tập 3

Giải bài 18C: Ôn tập 3 phần hoạt động ứng dụng trang 197 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất