Chủ điểm: Nhớ nguồn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Nhớ nguồn trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 25B: Không quên cội nguồn

Giải bài 25B: Không quên cội nguồn phần hoạt động cơ bản trang 79, 80, 81 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 25B: Không quên cội nguồn

Giải bài 25B: Không quên cội nguồn phần hoạt động thực hành trang 81, 82 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 25B: Không quên cội nguồn

Giải bài 25B: Không quên cội nguồn phần hoạt động ứng dụng trang 82 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
A. Hoạt động cơ bản - Bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo

Giải bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo phần hoạt động cơ bản trang 83, 84 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo

Giải bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo phần hoạt động thực hành trang 84, 85 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo

Giải bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo phần hoạt động ứng dụng trang 85 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 26A: Nhớ ơn thầy cô

Giải bài 26A: Nhớ ơn thầy cô phần hoạt động cơ bản trang 86, 87 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 26A: Nhớ ơn thầy cô

Giải bài 26A: Nhớ ơn thầy cô phần hoạt động thực hành trang 88, 89 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 26B: Hội làng

Giải bài 26B: Hội làng phần hoạt động cơ bản trang 89, 90, 91 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 26A: Nhớ ơn thầy cô

Giải bài 26A: Nhớ ơn thầy cô phần hoạt động ứng dụng trang 89 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 26B: Hội làng

Bài 26B: Hội làng phần hoạt động thực hành trang 91, 92 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 26B: Hội làng

Giải bài 26B: Hội làng phần hoạt động ứng dụng trang 93 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 26C: Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế

Giải bài 26C: Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế phần hoạt động thực hành trang 94, 95 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 27A: Nét đẹp xưa và nay

Giải bài 27A: Nét đẹp xưa và nay phần hoạt động cơ bản trang 95, 96, 97 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 26C: Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế

Giải bài 26C: Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế phần hoạt động ứng dụng trang 95 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 27A: Nét đẹp xưa và nay

Giải bài 27A: Nét đẹp xưa và nay phần hoạt động thực hành trang 97, 98 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 27B: Đất nước mùa thu

Giải bài 27B: Đất nước mùa thu phần hoạt động cơ bản sách VNEN Tiếng Việt 5 trang 98, 99, 100 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 27A: Nét đẹp xưa và nay

Giải bài 27A: Nét đẹp xưa và nay phần hoạt động ứng dụng trang 98 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 27B: Đất nước mùa thu

Giải bài 27B: Đất nước mùa thu phần hoạt động thực hành trang 100, 101, 102 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 27C: Liên kết câu bằng từ ngữ nối

Giải bài 27C: Liên kết câu bằng từ ngữ nối phần hoạt động cơ bản trang 102, 103 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất