Chủ điểm: Giữ lấy màu xanh

Bình chọn:
4.9 trên 83 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Giữ lấy màu xanh trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 11A: Đất lành chim đậu

Giải bài 11A: Đất lành chim đậu phần hoạt động cơ bản trang 109, 110, 111, 112 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 11A: Đất lành chim đậu

Giải bài 11A: Đất lành chim đậu phần hoạt động thực hành trang 112, 113, 114 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 11B: Câu chuyện trong rừng

Giải bài 11B: Câu chuyện trong rừng phần hoạt động cơ bản trang 114, 115, 116 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 11A: Đất lành chim đậu

Giải bài 11A: Đất lành chim đậu phần hoạt động ứng dụng trang 114 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 11B: Câu chuyện trong rừng

Giải bài 11B: Câu chuyện trong rừng phần hoạt động thực hành trang 116 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 11B: Câu chuyện trong rừng

Giải bài 11B: Câu chuyện trong rừng phần hoạt động ứng dụng trang 116 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 11C: Môi trường quanh ta

Giải bài 11C: Môi trường quanh ta phần hoạt động cơ bản trang 117, 118 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 11C: Môi trường quanh ta

Giải bài 11C: Môi trường quanh ta phần hoạt động thực hành trang 118, 119 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 11C: Môi trường quanh ta

Giải bài 11C: Môi trường quanh ta phần hoạt động ứng dụng trang 119, 120 sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 12A: Hương sắc rừng xanh

Giải bài 12A: Hương sắc rừng xanh phần hoạt động cơ bản trang 120, 121, 122 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 12A: Hương sắc rừng xanh

Giải bài 12A: Hương sắc rừng xanh phần hoạt động thực hành trang 122, 123, 124 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 12B: Nối những mùa hoa

Giải bài 12B: Nối những mùa hoa phần hoạt động cơ bản trang 125, 126, 127, 128, 129 sách VNEN với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 12: Hương sắc rừng xanh

Giải bài 12A: Hương sắc rừng xanh phần hoạt động ứng dụng trang 125 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt ộng thực hành - Bài 12B: Nối những mùa hoa

Giải bài 12B: Nối những mùa hoa phần hoạt động thực hành trang 129 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 12B: Nối những mùa hoa

Giải bài 12B: Nối những mùa hoa phần hoạt động ứng dụng trang 129 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 12C: Những người tôi yêu

Giải bài 12C: Những người tôi yêu phần hoạt động thực hành trang 130, 131, 132 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 13A: Chàng gác rừng dũng cảm

Giải bài 13A: Chàng gác rừng dũng cảm phần hoạt động cơ bản trang 132, 133, 134 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 13A: Chàng gác rừng dũng cảm

Giải bài 13A: Chàng gác rừng dũng cảm phần hoạt động thực hành trang 134, 135, 136 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 12B: Những người tôi yêu

Giải bài 12C: Những người tôi yêu phần hoạt động ứng dụng trang 132 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 13A: Chàng gác rừng dũng cảm

Giải bài 13A: Chàng gác rừng dũng cảm phần hoạt động ứng dụng trang 136 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất