Chủ điểm: Ôn tập giữa học kì 1

Bình chọn:
4.5 trên 75 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Ôn tập giữa học kì 1 trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động thực hành - Bài 10A: Ôn tập 1

Giải bài 10A: Ôn tập 1 phần hoạt động thực hành trang 102, 103, 104 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 10B: Ôn tập 2

Giải bài 10B: Ôn tập 2 phần hoạt động thực hành trang 104, 105, 106 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 10A: Ôn tập 1

Giải bài 10A: Ôn tập 1 phần hoạt động ứng dụng trang 104 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 10B: Ôn tập 2

Giải bài 10B: Ôn tập 2 phần hoạt động ứng dụng trang 106 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 10C: Ôn tập 3

Giải bài 10C: Ôn tập 3 phần hoạt động thực hành trang 107, 108 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 10C: Ôn tập 3

Giải bài 10C: Ôn tập 3 phần hoạt động ứng dụng trang 108 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất