Chủ điểm: Việt Nam - Tổ quốc em

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Việt Nam - Tổ quốc em trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2B: Sắc màu Việt Nam

Giải bài 2B: Sắc màu Việt Nam phần hoạt động cơ bản trang 20, 21, 22 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 2B: Sắc màu Việt Nam

Giải bài 2B: Sắc màu Việt Nam phần hoạt động thực hành trang 22, 23, 24 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 1A: Lời khuyên của Bác

Giải bài 1A: Lời khuyên của Bác phần hoạt động cơ bản trang 3, 4, 5, 6 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 1A: Lời khuyên của Bác

Giải bài 1A: Lời khuyên của Bác phần hoạt động thực hành trang 6, 7, 8 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 1A: Lời khuyên của Bác

Giải bài 1A: Lời khuyên của Bác phần hoạt động ứng dụng trang 8 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa

Giải bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa phần hoạt động cơ bản trang 9, 10, 11 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa

Giải bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa phần hoạt động thực hành trang 11, 12, 13, 14 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 1C: Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày

Giải bài 1C: Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày phần hoạt động thực hành trang 14, 15 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa

Giải bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa phần hoạt động ứng dụng trang 14 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 1C: Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày

Giải bài 1C: Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày phần hoạt động ứng dụng trang 16 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2A: Văn hiến nghìn năm

Giải bài 2A: Văn hiến nghìn năm phần hoạt động cơ bản trang 16, 17, 18 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 2A: Văn hiến nghìn năm

Giải bài 2A: Văn hiến nghìn năm phần hoạt động thực hành trang 18, 19, 20 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 2A: Văn hiến nghìn năm

Giải bài 2A: Văn hiến nghìn năm phần hoạt động ứng dụng trang 20 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 2C: Những con số nói gì?

Giải bài 2C: Những con số nói gì? phần hoạt động thực hành trang 24, 25, 26 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 2B: Sắc màu Việt Nam

Giải bài 2B: Sắc màu Việt Nam phần hoạt động ứng dụng trang 24 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3A: Tấm lòng người dân

Giải bài 3A: Tấm lòng người dân phần hoạt động cơ bản trang 26, 27, 28 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 2C: Những con số nói gì?

Giải bài 2C: Những con số nói gì? phần hoạt động ứng dụng trang 26 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 3A: Tấm lòng người dân

Giải bài 3A: Tấm lòng người dân phần hoạt động thực hành trang 29, 30 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3B: Góp phần xây dựng quê hương

Giải bài 3B: Góp phần xây dựng quê hương phần hoạt động cơ bản trang 30, 31, 32 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 3A: Tấm lòng người dân

Giải bài 3A: Tấm lòng người dân phần hoạt động ứng dụng trang 30 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất