Chủ điểm: Những chủ nhân tương lai

Bình chọn:
4.7 trên 83 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Những chủ nhân tương lai trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 32A: Em yêu đường sắt quê em

Giải bài 32A: Em yêu đường sắt quê em phần hoạt động cơ bản trang 143, 144, 145 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 32A: Em yêu đường sắt quê em

Giải bài 32A: Em yêu đường sắt quê em phần hoạt động thực hành trang 145, 146 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 32B: Ước mơ của em

Giải bài 32B: ước mơ của em phần hoạt động cơ bản trang 146, 147, 148 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 32A: Em yêu đường sắt quê em

Giải bài 32A: Em yêu đường sắt quê em phần hoạt động ứng dụng trang 146 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 32B: Ứớc mơ của em

Giải bài 32B: ước mơ của em phần hoạt động thực hành trang 148, 149, 150 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 32C: Viết bài văn tả cảnh

Giải bài 32C: Viết bài văn tả cảnh phần hoạt động cơ bản trang 150, 151, 152 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 32B: Ước mơ của em

Giải bài 32B: Ước mơ của em phần hoạt động ứng dụng trang 150 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 33A: Vì hạnh phúc trẻ thơ

Giải bài 33A: Vì hạnh phúc trẻ thơ phần hoạt động cơ bản trang 152, 153, 154 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 32C: Viết bài văn tả cảnh

Giải bài 32C: Viết bài văn tả cảnh phần hoạt động thực hành trang 152, 153 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 32C: Viết bài văn tả cảnh

Giải bài 32C: Viết bài văn tả cảnh phần hoạt động ứng dụng trang 153 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 33A: Vì hạnh phúc trẻ thơ

Giải bài 33A: Vì hạnh phúc trẻ thơ phần hoạt động thực hành trang 155, 156, 157, 158 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 33A: Vì hạnh phúc trẻ thơ

Giải bài 33A: Vì hạnh phúc trẻ thơ phần hoạt động ứng dụng trang 158 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 33B: Em đã lớn

Giải bài 33B: Em đã lớn phần hoạt động cơ bản trang 159, 160 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 33B: Em đã lớn

Giải bài 33B: Em đã lớn phần hoạt động thực hành trang 160, 161, 162 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 33B: Em đang lớn

Giải bài 33B: Em đã lớn phần hoạt động ứng dụng trang 162 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 33C: Giữ gìn những dấu câu

Giải bài 33C: Giữ gìn những dấu câu hoạt động thực hành trang 163, 164 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 33C: Giữ gìn những dấu câu

Giải bài 33C: Giữ gìn những dấu câu phần hoạt động ứng dụng trang 164 sách VNEN Tiếng Viêt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 34A: Khát khao hiểu biết

Giải bài 34A: Khát khao hiểu biết phần hoạt động cơ bản trang 165, 166, 167 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 34A: Khát khao hiểu biết

Giải bài 34A: Khát khao hiểu biết phần hoạt động ứng dụng trang 169, 170 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 34A: Khát khao hiểu biết

Giải bài 34A: Khát khao hiểu biết phần hoạt động ứng dụng trang 168 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất