Chủ điểm: Ôn tập cuối học kì 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Ôn tập cuối học kì 2 trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động thực hành - Bài 35A: Ôn tập 1

Giải bài 35A: Ôn tập 1 phần hoạt động thực hành trang 177, 178, 179, 180 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 35A: Ôn tập 1

Giải bài 35A: Ôn tập 1 phần hoạt động ứng dụng trang 180 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 35B: Ôn tập 2

Giải bài 35B: Ôn tập 2 phần hoạt động thực hành trang 181, 183, 184 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 35B: Ôn tập 2

Giải bài 35B: Ôn tập 2 phần hoạt động ứng dụng trang 184 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 35C: Ôn tập 3

Giải bài 35C: Ôn tập 3 phần hoạt động thực hành trang 184, 185, 186 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 35C: Ôn tập 3

Giải bài 35C: Ôn tập 3 phần hoạt động ứng dụng trang 186 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất