Chủ điểm: Con người với thiên nhiên

Bình chọn:
4.9 trên 110 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Con người với thiên nhiên trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên

Giải bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên phần hoạt động cơ bản trang 68, 69, 70 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên

Giải bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên phần hoạt động thực hành trang 70, 71, 72 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 7B: Âm thanh cuộc sống

Giải 7B: Âm thanh cuộc sống phần hoạt động cơ bản trang 72, 73, 74 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên

Giải bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên phần hoạt động ứng dụng trang 72 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 7B: Âm thanh cuộc sống

Giải 7B: Âm thanh cuộc sống phần hoạt động thực hành trang 74, 75, 76, 77 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 7C: Cảnh sông nước

Giải bài 7C: Cảnh sông nước phần hoạt động thực hành trang 77, 78, 79 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 7B: Âm thanh cuộc sống

Giải bài 7B: Âm thanh cuộc sống phần hoạt động ứng dụng trang 77 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 8A: Giang sơn tươi đẹp

Giải bài 8A: Giang sơn tươi đẹp phần hoạt động cơ bản trang 79, 80, 81 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ diểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 7C: Cảnh sông nước

Giải bài 7: Cảnh sông nước phần hoạt động ứng dụng trang 79 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 8A: Giang sơn tươi đẹp

Giải bài 8A: Giang sơn tươi đẹp phần hoạt động thực hành trang 82, 83, 83 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 8B: Ấm áp rừng chiều

Giải bài 8B: Ấm áp rừng chiều phần hoạt động cơ bản trang 84, 85, 86 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 8A: Giang sơn tươi đẹp

Giải phần 8A: Giang sơn tươi đẹp phần hoạt động ứng dụng trang 84 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 8B: Ấm áp rừng chiều

Giải bài 8B: Ấm áp rừng chiều phần hoạt động thực hành trang 86, 87 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 8B: Ấm áp rừng chiều

Giải bài 8B: Ấm áp rừng chiều phần hoạt động ứng dụng trang 87 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 8C: Cảnh vật quê hương

Giải bài 8C: Cảnh vật quê hương phần hoạt động thực hành trang 88, 89, 90 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 8C: Cảnh vật quê hương

Giải bài 8C: Cảnh vật quê hương phần hoạt động ứng dụng trang 90 sách VNEN tiếng việt với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 9A: Con người quý nhất

Giải bài 9A: Con người quý nhất phần hoạt động cơ bản trang 91, 92, 93 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 9A: Con người quý nhất

Giải bài 9A: Con người quý nhất phần hoạt động thực hành trang 93, 94, 95 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 9A: Con người quý nhất

Giải bài 9A: Con người quý nhất phần hoạt động ứng dụng trang 95 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 9B: Tình người với đất

Giải bài 9B: Tình người với đất phần hoạt động cơ bản trang 95, 96, 97 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất