Chủ điểm: Cánh chim hoà bình

Bình chọn:
4.7 trên 67 phiếu

Giải VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Cánh chim hoà bình trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4A: Hoà bình cho thế giới

Giải bài 4A: Hoà bình cho thế giới phần hoạt động cơ bản trang 37, 38, 39 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 4B: Hoà bình cho thế giới

Giải bài 4A: Hoà bình cho thế giới phần hoạt động thực hành trang 40, 41 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 4A: Hoà bình cho thế giới

Giải bài 4A: Hoà bình cho thế giới phần hoạt động ứng dụng trang 41 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4B: Trái đất là của chúng mình

Giải bài 4B: Trái đất là của chúng mình phần hoạt động cơ bản trang 42, 43 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 4B: Trái đất là của chúng mình

Giải bài 4B: Trái đất là của chúng mình phần hoạt động thực hành trang 43, 44, 45 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 4B: Trái đất là của chúng mình

Giải bài 4B: Trái đất là của chúng mình phần hoạt động ứng dụng trang 45 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 4C: Cảnh vật quanh em

Giải bài 4C: Cảnh vật quanh em phần hoạt động thực hành trang 46, 47 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 4C: Cảnh vật quanh em

Giải bài 4C: Cảnh vật quanh em phần hoạt động ứng dụng trang 46 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5A: Tình hữu nghị

Giải bài 5A: Tình hữu nghị phần hoạt động cơ bản trang 48, 49 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 5A: Tình hữu nghị

Giải bài 5A: Tình hữu nghị phần hoạt động thực hành trang 50, 51 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 5A: Tình hữu nghị

Giải bài 5A: Tình hữu nghị phần hoạt động ứng dụng trang 51 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5B: Đấu tranh vì hoà bình

Giải bài 5B: Đấu tranh vì hoà bình phần hoạt động cơ bản trang 52, 53, 54 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 5B: Đấu tranh vì hoà bình

Giải bài 5B: Đấu tranh vì hoà bình phần hoạt động thực hành trang 54, 55 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 5B: Đấu tranh vì hoà bình

Giải bài 5B: Đấu tranh vì hoà bình phần hoạt động ứng dụng trang 55 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm

Giải bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm phần hoạt động cơ bản trang 56 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm

Giải bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm phần hoạt động thực hành trang 56, 57, 58 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6A: Tự do và công lí

Giải bài 6A: Tự do và công lí phần hoạt động cơ bản trang 58, 59, 60 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm

Giải bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm phần hoạt động ứng dụng trang 58 sách VNEN với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 6A: Tự do và công lí

Giải bài 6A: Tự do và công lí phần hoạt động thực hành trang 60, 61 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hoà bình

Giải bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hoà bình phần hoạt động cơ bản trang 62, 63 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất