Chủ điểm: Ôn tập giữa học kì 2

Bình chọn:
4.8 trên 84 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Ôn tập giữa học kì 2 trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động thực hành - Bài 28A: Ôn tập 1

Giải bài 28A: Ôn tập 1 phần hoạt động thực hành trang 105, 106, 107 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 28A: Ôn tập 1

Giải bài 28A: Ôn tập 1 phần hoạt động ứng dụng trang 107 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 28B: Ôn tập 2

Giải bài 28B: Ôn tập 2 phần hoạt động thực hành trang 108, 109, 110 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 28B: Ôn tập 2

Giải bài 28B: Ôn tập 2 phần hoạt động ứng dụng trang 110 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 28C: Ôn tập 3

Giải bài 28C: Ôn tập 3 phần hoạt động thực hành trang 111, 112, 113 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động ứng dụng - Bài 28C: Ôn tập 3

Giải bài 28C: Ôn tập 3 phần hoạt động ứng dụng trang 113 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất