Chủ điểm: Vì hạnh phúc con người

Bình chọn:
4.4 trên 55 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 chủ điểm Vì hạnh phúc con người trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 5 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 14A: Những tấm lòng cao đẹp

Giải bài 14A: Những tấm lòng cao đẹp phần hoạt động cơ bản trang 144, 145, 146, 147, 148 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 14A: Những tấm lòng cao đẹp

Giải bài 14A: Những tấm lòng cao đẹp phần hoạt động thực hành trang 147, 148 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 14A: Những tấm lòng cao cả

Giải bài 14A: Những tấm lòng cao cả phần hoạt đông ứng dụng trang 148 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 14B: Hạt vàng làng ta

Giải bài 14B: Hạt vàng làng ta phần hoạt động cơ bản trang 149, 150, 151, 152, 153 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 14B: Hạt vàng làng ta

Giải bài 14B: Hạt vàng làng ta phần hoạt động thực hành trang 153, 154 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 14C: Làm biên bản cuộc họp

Giải bài 14C: Làm biên bản cuộc họp phần hoạt động thực hành trang 154, 155, 156, 157 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 14B: Hạt vàng làng ta

Giải bài 14B: Hạt gạo làng ta phần hoạt động ứng dụng trang 154 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 14C: Làm biên bản cuộc họp

Giải bài 14C: Làm biên bản cuộc họp phần hoạt động ứng dụng trang 157 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 15A: Buôn làng đón cô giáo

Giải bài 15A: Buôn làng đón cô giáo phần hoạt động cơ bản trang 158, 159 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 15A: Buôn làng đón cô giáo

Giải bài 15A: Buôn làng đón cô giáo phần hoạt động thực hành trang 160, 161 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 15B: Những công trình mới

Giải VNEN Tiếng Việt 5 bài 15B: Những công trình mới phần hoạt động cơ bản trang 161, 162, 163 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu nhất

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 15A: Buôn làng đón cô giáo mới

Giải bài 15A: Buôn làng đón cô giáo mới phần hoạt động ứng dụng trang 161 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 15B: Những công trình mới

Giải bài 15B: Những công trình mới phần hoạt động thực hành trang 163, 164, 165 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 15B: Những công trình mới

Giải bài 15B: Những công trình mới phần hoạt động ứng dụng trang 165 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 15C: Những người lao động

Giải bài 15c: Những người lao động phần hoạt động thực hành trang 166, 167 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 15C: Những người lao động

Giải bài 15C: Những người lao động phần hoạt động ứng dụng trang 167 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc

Giải bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc phần hoạt động cơ bản trang 168, 169, 170 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc

Giải bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc phần hoạt động thực hành trang 170, 171, 172, 173 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 16B: Thầy cúng đi bệnh viện

Giải bài 16B: Thầy cúng đi bệnh viện phần hoạt động cơ bản trang 173, 174, 175 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc

Giải bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc phần hoạt động ứng dụng trang 173 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất