Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính SBT Tin học 6 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu F1 trang 44 SBT Tin học lớp 6

Một việc em phải làm hằng ngày là đi từ nhà đến trường. "Bài toán: đi đến trường; đầu vào: xuất phát từ nhà em; đầu ra: có mặt ở trường".

Xem lời giải

Câu F2 trang 44 SBT Tin học lớp 6

Các câu giải thích nghĩa khái niệm thuật toán sau đây có những điểm thiếu sót nào? Em hãy nói rõ cho từng trường hợp:

Xem lời giải

Câu F3 trang 44 SBT Tin học lớp 6

Khi được hỏi em làm thế nào để sang đường (di chuyển sang lề đường bên kia) sao cho an toàn, em mô tả như sau: "1) Dừng ở chỗ thích hợp; 2) Quan sát giao thông trên đường; 3) Nhanh chóng đi cắt ngang qua đường sang bên kia khi thấy an toàn."

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu F4 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Giả sử em là lớp trưởng, hãy vận dụng cách suy nghĩ theo kiểu thuật toán để hoàn thành nhiệm vụ cô giáo giao: "Đề xuất một bạn trong lớp để khen thưởng danh hiệu dành cho học sinh có thành tích học tập nổi bật nhất trong năm học".

Xem lời giải

Câu F5 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Với mỗi phát biểu sau đây, hãy cho biết phát biểu đó là đúng là hay sai:

Xem lời giải

Câu F6 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Tại sao phải mô tả thuật toán cụ thể, rõ ràng, đầy đủ? Nếu không như thế thì hậu quả là gì? Hãy nêu ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Câu F7 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Em hãy giải thích cho bạn biết tại sao có thể coi chương trình máy tính là bản mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình và nêu ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Câu F8 trang 46 SBT Tin học lớp 6

Có người nói "Bên trong cấu trúc tuần tự, mỗi bước phải được thực hiện một lần và không quá một lần trong thuật toán". Em có đồng ý không? Giải thích tại sao.

Xem lời giải

Câu F9 trang 46 SBT Tin học lớp 6

Bài toán: Tính diện tích của một sân vận động có dạng một hình chữ nhật ghép thêm hai nửa hình tròn ở hai chiều rộng; cho biết chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật. Hãy mô tả thuật toán bằng cách liệt kê các bước.

Xem lời giải

Câu F10 trang 46 SBT Tin học lớp 6

Học sinh cấp trung học bắt đầu được xét kết nạp Đoàn khi đủ 16 tuổi. Hãy dùng cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán kiểm tra điều kiện kết nạp Đoàn bằng cách liệt kê các bước hoặc sơ đồ khối.

Xem lời giải

Câu F11 trang 46 SBT Tin học lớp 6

Có thể biểu diễn các trạng thái của hệ thống gồm một công tắc và một đèn bằng hai bit. Bằng cách liệt kê các bước hoặc vẽ sơ đồ khối, hãy mô tả thuật toán nhận biết hệ thống hỏng gì từ giá trị của hai bit đó.

Xem lời giải

Câu F12 trang 46 SBT Tin học lớp 6

Em đã viết thuật toán giải bài toán cho ba đồng xu trong đó có một đồng xu giả nhẹ hơn, dùng cân thăng bằng để tìm ra đồng xu giả.

Xem lời giải

Câu F13 trang 47 SBT Tin học lớp 6

Em có đồng ý với các ý kiến sau đây không? Giải thích tại sao.

Xem lời giải

Câu F14 trang 47 SBT Tin học lớp 6

Cho một câu trong văn bản chữ. Em hãy viết thuật toán đếm xem trong câu có bao nhiêu từ:

Xem lời giải

Câu F15 trang 47 SBT Tin học lớp 6

Robot trong bài tập vận dụng hiểu các lệnh sau: Nhấc bút; Hạ bút; Di chuyển (d): đi thẳng hướng trước mặt một đoạn d cm và Quay phải (g): quay tại chỗ sang phải g độ.

Xem lời giải

Câu F16 trang 48 SBT Tin học lớp 6

Hãy chọn trong các cụm từ: hình tròn, hình chữ nhật, hình thoi, mũi tên cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau khi nói về sơ đồ khối mô tả thuật toán

Xem lời giải

Câu F17 trang 48 SBT Tin học lớp 6

Hãy chọn trong các câu sau những câu đúng:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất