Bài 3. Máy tính trong hoạt động thông tin - SBT Tin học 6 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.9 trên 27 phiếu
Câu A15 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Em hãy chọn những câu đúng trong các câu sau đây:

Xem lời giải

Câu A16 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Em hãy kể tên một số thiết bị số mà em biết, khác với những thiết bị đã nói đến trong sách giáo khoa và nói rõ nó có thể làm gì. Tại sao có thể gọi nó là thiết bị số?

Xem lời giải

Câu A17 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Trong các cụm từ: tính toán, thu nhận thông tin hình ảnh, thu nhận thông tin âm thanh, thu nhận thông tin mùi vị, xử lí thông tin, truyền tin, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật. Những cụm từ nào thích hợp để điền vào chỗ chấm (...) ở mỗi câu sau đây?

Xem lời giải

Câu A18 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Sách giáo khoa Tin học 6 có nêu câu hỏi máy tính hay con người làm tốt hơn trong hoạt động thu nhận thông tin văn bản, hình ảnh, âm thanh và lưu trữ thành dữ liệu. Câu trả lời của em là gì? Em hãy nêu một vài ví dụ cụ thể để giải thích.

Xem lời giải

Câu A19 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Để minh họa rằng máy tính và các thiết bị số thay đổi cách thức hoạt động thông tin của con người, sách giáo khoa Tin học 6 lấy ví dụ phóng viên dùng laptop viết bài ngay tại buổi họp báo. Em hãy tìm một ví dụ khác để minh họa và giải thích tại sao nói đó là sự thay đổi cách thức.

Xem lời giải

Câu A20 trang 9 SBT Tin học lớp 6

Để minh họa rằng máy tính thay đổi chất lượng hoạt động thông tin của con người, sách giáo khoa Tin học 6 lấy các ví dụ như: bông hoa nở to dần chỉ trong vòng vài giây; trình chiếu chậm cú sút là bàn thắng đẹp. Em hãy tìm một ví dụ khác để minh họa và giải thích tại sao nói đó là sự thay đổi chất lượng.

Xem lời giải

Câu A21 trang 9 SBT Tin học lớp 6

Để minh họa rằng nhiều thành tựu khoa học công nghệ không thể có được nếu thiếu máy tính, sách giáo khoa Tin học 6 nêu nhiều ví dụ. Em hãy tìm một ví dụ khác.

Xem lời giải