Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet SBT Tin học 6 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.1 trên 36 phiếu
Câu B1 trang 13 SBT Tin học lớp 6

Việc truyền thông tin diễn ra trong những trường hợp nào sau đây?

Xem lời giải

Câu B2 trang 14 SBT Tin học lớp 6

Những hệ thống nào sau đây là mạng máy tính? Hãy giải thích sự lựa chọn của em.

Xem lời giải

Câu B3 trang 14 SBT Tin học lớp 6

Mạng máy tính giúp người dùng chia sẻ tài nguyên bao gồm thông tin và các thiết bị. Tài nguyên nào sau đây có thể chia sẻ được qua mạng cho nhiều người dùng chung?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu B4 trang 14 SBT Tin học lớp 6

Hãy kể tên một vài trang web hoặc phần mềm hoạt động trên Internet trong mỗi lĩnh vực sau

Xem lời giải

Câu B5 trang 14 SBT Tin học lớp 6

Trong các mệnh đề sau đây, những mệnh đề nào sai khi nói về Internet? Vì sao?

Xem lời giải

Câu B6 trang 15 SBT Tin học lớp 6

1) Các máy tính và thiết bị có khả năng gửi và nhận thông tin qua mạng gồm những gì? 2) Các thiết bị mạng có chức năng kết nối các máy tính với nhau gồm những gì? 3) Những phần mềm giúp giao tiếp và truyền thông tin qua mạng gồm những gì?

Xem lời giải

Câu B7 trang 15 SBT Tin học lớp 6

Em hãy cho biết mỗi phần mềm hay thiết bị trong danh sách này là thành phần nào của mạng máy tính, sau đó đưa chúng vào các cột tương ứng trong bảng sau đây:

Xem lời giải

Câu B8 trang 16 SBT Tin học lớp 6

Hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

Xem lời giải

Câu B9 trang 16 SBT Tin học lớp 6

Hãy cho biết tên của thiết bị A và thiết bị B trong Hình 1. Giải thích câu trả lời của em.

Xem lời giải

Câu B16 trang 18 SBT Tin học lớp 6

Em hãy tìm hiểu xem chuột không dây có thể hoạt động cách xa USB Receiver ở khoảng cách tối đa là bao nhiêu.

Xem lời giải

Câu B10 trang 17 SBT Tin học lớp 6

Em hãy tạo bảng 2 cột, cột 1 liệt kê tên những thiết bị điện tử, thiết bị tin học, đồ gia dụng mà em biết có sử dụng sóng điện từ để truyền hoặc nhận thông tin, cột 2 nêu tính năng cơ bản của thiết bị tương ứng ở cột 1. Mỗi hàng tương ứng với một hoặc một số thiết bị có cùng tính năng cơ bản.

Xem lời giải

Câu B11 trang 17 SBT Tin học lớp 6

Có những dự án khoa học nhằm mục đích cung cấp mạng Internet đến khắp nơi trên Trái Đất thông qua vệ tinh, chẳng hạn dự án Starlink. Trong các phương tiện truyền thông sau đây, những phương tiện nào là không thể sử dụng cho mục đích nêu trên? Hãy giải thích câu trả lời của em.

Xem lời giải

Câu B12 trang 17 SBT Tin học lớp 6

Em hãy cho biết tên của các thiết bị A, B, C trong Hình 2 và giải thích câu trả lời của em.

Xem lời giải

Câu B13 trang 18 SBT Tin học lớp 6

Em hãy cho biết giữa mạng LAN và mạng Wifi có mối liên quan nào.

Xem lời giải

Câu B14 trang 18 SBT Tin học lớp 6

Theo em, mạng có dây có phù hợp với môi trường làm việc như vậy hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu B15 trang 18 SBT Tin học lớp 6

Theo em, môi trường truyền thông tin giữa đồng hồ thông minh và điện thoại của bố mẹ là môi trường có dây hay không dây?

Xem lời giải

Câu B17 trang 18 SBT Tin học lớp 6

Em hãy quan sát các thiết bị mẫu như Switch, Modem, Access Point sau đó cho biết

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất