Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng SBT Tin học 6 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu E14 trang 36 SBT Tin học lớp 6

Em hãy điền vào chỗ chấm (...) các cụm từ: cần chèn bảng, Insert, Tables, vùng tạo bảng thích hợp để nhận được các bước tạo bảng trong phần mềm Soạn thảo văn bản (Hình 11):

Xem lời giải

Câu E15 trang 36 SBT Tin học lớp 6

Có thể nhập những loại nội dung nào sau đây vào trong ô của bảng?

Xem lời giải

Câu E16 trang 36 SBT Tin học lớp 6

Dải lệnh Table Tools và nhánh Layout như trong hình KHÔNG xuất hiện ở những phương án nào sau đây? Vì sao?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu E17 trang 37 SBT Tin học lớp 6

Sử dụng các lệnh trong Hình 13, điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau đây để nhận được cách chèn thêm hoặc xóa hàng hay cột của bảng

Xem lời giải

Câu E18 trang 37 SBT Tin học lớp 6

Hãy cho biết bảng bên trình bày thông tin của những biểu đồ nào trong các phương án sau đây: Tổng lượng nước và phần trăm so với trung bình hằng năm trên sông Mekong

Xem lời giải

Câu E19 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Sau đây là hai cách trình bày một số thông tin dự báo trong giáo dục trung học cơ sở. Em thích cách trình bày nào hơn? Hãy giải thích tại sao

Xem lời giải

Câu E20 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Em hãy nêu ví dụ về một tình huống mà ở đó ta cần phải chèn thêm hoặc xóa một hay một số hàng của bảng.

Xem lời giải

Câu E21 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Em hãy nêu ví dụ về một tình huống mà ở đó ta cần phải chèn thêm hoặc xóa một hay một số cột của bảng.

Xem lời giải

Câu E22 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Khi tạo bảng mới từ lệnh Tables (Hình 14), vùng tạo bảng chỉ cho phép xác định một bảng có kích thước tối đa là 10 x 8 (10 cột, 8 hàng). Ta sẽ giải quyết như thế nào nếu muốn tạo bảng mới có kích thước lớn hơn (nhiều cột hơn hoặc nhiều hàng hơn)?

Xem lời giải