Câu E16 trang 36 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Dải lệnh Table Tools và nhánh Layout như trong hình KHÔNG xuất hiện ở những phương án nào sau đây? Vì sao?

Đề bài

Dải lệnh Table Tools và nhánh Layout như trong hình KHÔNG xuất hiện ở những phương án nào sau đây? Vì sao?

1) Khi chọn cả bảng.

2) Khi đặt con trỏ soạn thảo bên phải bảng.

3) Khi đặt con trỏ soạn thảo vào trong một ô bất kì của bảng.

4) Khi đặt con trỏ soạn thảo trên dòng bên ngoài bảng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dải lệnh Table Tools và nhánh Layout chỉ xuất hiện khi ta đặt con trỏ soạn thảo vào trong 1 ô bất kì của bảng đã được tạo.

Lời giải chi tiết

Dải lệnh Table Tools và nhánh Layout như trong hình KHÔNG xuất hiện ở những phương án:

4) Dải lệnh Table Tools và nhánh Layout xuất hiện khi có dấu hiệu đang làm việc với bảng, điền hình là con trỏ soạn thảo đang được đặt trong một ô bất kì của bảng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí