Câu E18 trang 37 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Hãy cho biết bảng bên trình bày thông tin của những biểu đồ nào trong các phương án sau đây: Tổng lượng nước và phần trăm so với trung bình hằng năm trên sông Mekong

Đề bài

Hãy cho biết bảng bên trình bày thông tin của những biểu đồ nào trong các phương án sau đây:

Tổng lượng nước và phần trăm so với trung bình hằng năm trên sông Mekong

Năm

Tổng lượng nước (m3)

Phần trăm so với trung bình (%)

2015

205.4

64.49

2019

215.43

67.73

2) (3) và (4)1) (1) và (2)

3) (1) và (3)

4) (2) và (4)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ đã cho.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án 2) (3) và (4).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí