Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin SBT Tin học 6 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu C1 trang 19 SBT Tin học lớp 6

Em hãy quan sát các Hình 3, 4, 5, 6 với các địa chỉ trang web tương ứng và lựa chọn những phương án đúng trong các phương án sau.

Xem lời giải

Câu C2 trang 20 SBT Tin học lớp 6

Em hãy chỉ ra những dòng nào sau đây là địa chỉ website:

Xem lời giải

Câu C3 trang 21 SBT Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, câu nào đúng.

Xem lời giải

Câu C4 trang 21 SBT Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Xem lời giải

Câu C5 trang 21 SBT Tin học lớp 6

Em hãy phân biệt các cặp khái niệm trong mỗi trường hợp sau đây:

Xem lời giải

Câu C6 trang 21 SBT Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, câu nào đúng.

Xem lời giải

Câu C7 trang 22 SBT Tin học lớp 6

Hãy chỉ ra thứ tự của các bước sau để truy cập được vào một website:

Xem lời giải

Câu C8 trang 22 SBT Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Xem lời giải

Câu C9 trang 22 SBT Tin học lớp 6

Em thường truy cập những website nào để tra cứu thông tin phục vụ học tập.

Xem lời giải

Câu C11 trang 22 SBT Tin học lớp 6

Hãy làm quen với trình duyệt web bằng cách thực hiện các bước sau:

Xem lời giải

Câu C10 trang 22 SBT Tin học lớp 6

Em hãy chỉ ra thứ tự các bước sau để có thể xem thời tiết Hà Nội ngày hôm nay trên website thời tiết:

Xem lời giải

Câu C12 trang 23 SBT Tin học lớp 6

Em hãy chỉ ra thứ tự thực hiện các bước sau đây để tìm thông tin bằng máy tìm kiếm

Xem lời giải

Câu C13 trang 23 SBT Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, những câu nào đúng khi mô tả về máy tìm kiếm.

Xem lời giải

Câu C14 trang 23 SBT Tin học lớp 6

Trong các địa chỉ sau, đâu là địa chỉ website của máy tìm kiếm?

Xem lời giải

Câu C15 trang 23 SBT Tin học lớp 6

Em hãy cho biết, tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm có những ưu điểm và nhược điểm gì.

Xem lời giải

Câu C16 trang 23 SBT Tin học lớp 6

Em chuẩn bị đi du lịch ở Huế cùng gia đình nên muốn tìm hiểu về thời tiết Huế và một vài món ăn nổi tiếng ở đó. Em sẽ tìm các thông tin trên với máy tìm kiếm Google như thế nào? Hãy chia sẻ kết quả tìm được với các bạn trong lớp.

Xem lời giải

Câu C17 trang 23 SBT Tin học lớp 6

Em hãy sử dụng máy tìm kiếm để tìm thông tin về ngành nghề mà em yêu thích. Tóm tắt thông tin và lưu văn bản đó vào một tệp.

Xem lời giải

Câu C18 trang 23 SBT Tin học lớp 6

Trường em chuẩn bị thực nghiệm học tập theo mô hình giáo dục STEM. Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu các bạn tìm hiểu về phương pháp học tập và những trang thiết bị cần thiết. Em hãy tìm kiếm thông tin và trình bày kết quả tìm kiếm được với cô giáo và các bạn trong lớp.

Xem lời giải

Câu C19 trang 24 SBT Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, những câu nào là đúng khi mô tả khái niệm thư điện tử

Xem lời giải

Câu C20 trang 24 SBT Tin học lớp 6

Trong các dòng sau đây, những dòng nào là địa chỉ hộp thư điện tử hợp lệ

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất