Câu C1 trang 19 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Em hãy quan sát các Hình 3, 4, 5, 6 với các địa chỉ trang web tương ứng:

https://hanoi.edu.vn

https://hcm.edu.vn/home/hcmedu.html.?qi=944

https://hanoi.edu.vn/DSKhoiKhac.aspx

https://pgdhadong.edu.vn

và lựa chọn những phương án đúng trong các phương án sau:

1) Hình 3 và Hình 5 thuộc cùng một trang web.

2) Các trang web ở Hình 4 và Hình 5 đều mang thông tin về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

3) Các trang web ở Hình 3 và Hình 6 là khác nhau nhưng cùng một website.

4) Các trang web ở Hình 3 và Hình 5 thuộc cùng một website.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Trang web đầu tiên mở ra khi truy cập vào địa chỉ website gọi là trang chủ.

- Trên trang chủ sẽ có các liên kết đến các trang web thành phần. Chú ý quan sát dòng chữ trong ô địa chỉ của các trang này, chúng đều có chung phần địa chỉ website cố định và chỉ khác nhau ở phần đuôi còn lại.

Lời giải chi tiết

4) Các trang web ở Hình 3 và Hình 5 thuộc cùng một website.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu