Bài 4. Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính SBT Tin học 6 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.5 trên 55 phiếu
Câu A22 trang 9 SBT Tin học lớp 6

Em hãy chọn những câu đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Câu A23 trang 9 SBT Tin học lớp 6

Em hãy chọn những câu đúng trong các câu sau: 1) Có thể dùng một bit để biểu diễn trạng thái của công tắc điện. 2) Có thể dùng hai bit biểu diễn trạng thái của hai công tắc điện.

Xem lời giải

Câu A24 trang 10 SBT Tin học lớp 6

Trong sách giáo khoa Tin học 6 có nói đến truyền tin bằng ám hiệu chỉ dùng một bit. 1) Em hãy nêu ví dụ minh họa khác. 2) Khi cần phân biệt nhiều hơn hai trường hợp, có thể truyền tin bằng ám hiệu hay không? Giải thích tại sao.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu A25 trang 10 SBT Tin học lớp 6

Em hãy chọn những câu đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Câu A26 trang 10 SBT Tin học lớp 6

Em hãy chọn những câu đúng trong các câu sau: 1) Trong máy tính mỗi kí tự là một dãy các bit, kí tự khác nhau thì ứng với dãy bit khác nhau. 2) Để biểu diễn các chữ cái trong máy tính, người ta dùng số thứ tự của chữ cái đó trong bảng chữ cái.

Xem lời giải

Câu A27 trang 10 SBT Tin học lớp 6

Em hãy chọn những câu đúng trong các câu sau: 1) Văn bản trong máy tính là hình ảnh trang chữ in. 2) Văn bản trong máy tính là dãy hình ảnh các kí tự.

Xem lời giải

Câu A28 trang 10 SBT Tin học lớp 6

Người khiếm thị dùng tay sờ để "đọc" sách chữ nổi để thu nhận thông tin. Mỗi chữ nổi gồm 6 dấu chấm, nồi gồ lên hoặc bằng phẳng. Em hãy tìm hiểu thêm trên Internet (từ khóa "chữ Braille") và cho biết:

Xem lời giải

Câu A29 trang 10 SBT Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, câu nào sai? Vì sao? 1) Dữ liệu số hóa là để tính toán cộng, trừ, nhân và chia. 2) Dữ liệu số hóa là một dãy bit liên tiếp để máy tính có thể xử lí.

Xem lời giải