Bài 3. Mạng có dây và mạng không dây SBT Tin học 6 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu B10 trang 17 SBT Tin học lớp 6

Em hãy tạo bảng 2 cột, cột 1 liệt kê tên những thiết bị điện tử, thiết bị tin học, đồ gia dụng mà em biết có sử dụng sóng điện từ để truyền hoặc nhận thông tin, cột 2 nêu tính năng cơ bản của thiết bị tương ứng ở cột 1. Mỗi hàng tương ứng với một hoặc một số thiết bị có cùng tính năng cơ bản.

Xem lời giải

Câu B11 trang 17 SBT Tin học lớp 6

Có những dự án khoa học nhằm mục đích cung cấp mạng Internet đến khắp nơi trên Trái Đất thông qua vệ tinh, chẳng hạn dự án Starlink. Trong các phương tiện truyền thông sau đây, những phương tiện nào là không thể sử dụng cho mục đích nêu trên? Hãy giải thích câu trả lời của em.

Xem lời giải

Câu B12 trang 17 SBT Tin học lớp 6

Em hãy cho biết tên của các thiết bị A, B, C trong Hình 2 và giải thích câu trả lời của em.

Xem lời giải

Câu B13 trang 18 SBT Tin học lớp 6

Em hãy cho biết giữa mạng LAN và mạng Wifi có mối liên quan nào.

Xem lời giải

Câu B14 trang 18 SBT Tin học lớp 6

Theo em, mạng có dây có phù hợp với môi trường làm việc như vậy hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu B15 trang 18 SBT Tin học lớp 6

Theo em, môi trường truyền thông tin giữa đồng hồ thông minh và điện thoại của bố mẹ là môi trường có dây hay không dây?

Xem lời giải