Bài 5. Dữ liệu trong máy tính SBT Tin học 6 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Câu A30 trang 11 SBT Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, em hãy chọn những câu đúng khi nói về dữ liệu trong máy tính:

Xem lời giải

Câu A31 trang 11 SBT Tin học lớp 6

Em hãy nêu những kí hiệu khác nhau mà em biết để biểu diễn: 1) Số lượng 1. 2) Số lượng 2. 3) Số lượng 10.

Xem lời giải

Câu A32 trang 11 SBT Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, câu nào sai? Vì sao?

Xem lời giải

Câu A33 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Em hãy chọn một cụm từ thích hợp trong các cụm từ: văn bản, hình ảnh và âm thanh, dữ liệu số hóa để điền vào chỗ chấm (...) tương ứng trong hai câu sau: 1) Trong máy tính chỉ chứa... 2) Trong máy tính có chứa...

Xem lời giải

Câu A34 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Em hãy cho biết: 1) Con người có những hoạt động thông tin nào. 2) Chu trình xử lí thông tin của máy tính gồm những bước nào.

Xem lời giải

Câu A35 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Kích thước của một tệp dữ liệu trong máy tính là tổng số byte biểu diễn dữ liệu trong tệp đó, thường tính theo KB. MB. Trỏ chuột vào biểu tượng của tệp sẽ thấy hiển thị thông tin này, ví dụ "... size 123 KB".

Xem lời giải

Câu A36 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Để tính nhanh một thiết bị nhớ chứa được bao nhiêu bức ảnh hay bài hát, có thể ước lượng mỗi tệp ảnh hay tệp bài hát chiếm khoảng 4MB. Em hãy điền số bức ảnh, bài hát có thể chứa tùy theo dung lượng thiết bị nhớ trong bảng sau.

Xem lời giải