Chủ đề E. Ứng dụng tin học SBT Tin học 6 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu E1 trang 30 SBT Tin học lớp 6

Nếu không có công cụ Tìm kiếm trong phần mềm Soạn thảo văn bản, em sẽ gặp khó khăn nào trong những khó khăn được kể ra sau đây? Vì sao?

Xem lời giải

Câu E2 trang 30 SBT Tin học lớp 6

Hãy chỉ ra thứ tự thực hiện các bước sau để nhận được cách tìm kiếm một cụm từ trong phần mềm Soạn thảo văn bản:

Xem lời giải

Câu E5 trang 31 SBT Tin học lớp 6

Công cụ Thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản có giúp ta thay cả một câu văn dài bằng một câu văn khác được không? Tại sao?

Xem lời giải

Câu E3 trang 31 SBT Tin học lớp 6

Hãy chỉ ra thứ tự thực hiện các từ cần bước sau để nhận được cách tìm tất cả những chỗ xuất hiện một từ cần thay thế bằng một từ khác:

Xem lời giải

Câu E4 trang 31 SBT Tin học lớp 6

Công cụ Tìm kiếm trong phần mềm Soạn thảo văn bản có giúp ta biết được có một từ hoặc một cụm từ nào đó không xuất hiện trong văn bản không? Hãy giải thích tại sao.

Xem lời giải

Câu E6 trang 32 SBT Tin học lớp 6

Những phát biểu nào sau đây là sai? Vì sao?

Xem lời giải

Câu E7 trang 32 SBT Tin học lớp 6

Trong hình sau đây (Hình 9), hãy điền các số 1, 2, 3, 4 vào các ô có dấu "?" để nhận được giải thích đúng về lệnh định dạng tương ứng.

Xem lời giải

Câu E8 trang 32 SBT Tin học lớp 6

Những phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lợi ích của định dạng trang? Vì sao? 1) Trình bày trang văn bản với lề trái và lề phải hợp lí. 2) Trình bày trang văn bản với lề trên và lề dưới hợp lí.

Xem lời giải

Câu E9 trang 33 SBT Tin học lớp 6

Em hãy điền vào cột bên trái số thứ tự của lệnh định dạng trang trong hình bên dưới (Hình 10) đúng với giải thích của lệnh ở cột bên phải.

Xem lời giải

Câu E10 trang 34 SBT Tin học lớp 6

Trong phần mềm soạn thảo văn bản MS Word, những cách nào sau đây không thực hiện được việc in văn bản ra máy in? Vì sao?

Xem lời giải

Câu E11 trang 34 SBT Tin học lớp 6

Bạn Dũng nói rằng: chữ, đoạn và trang văn bản luôn có sẵn các thuộc tính định dạng, ban đầu chúng là các thuộc tính định dạng mặc định của phần mềm soạn thảo văn bản. Theo em, bạn Dũng có nói đúng không? Tại sao?

Xem lời giải

Câu E12 trang 34 SBT Tin học lớp 6

Soạn thảo và định dạng một bài thơ

Xem lời giải

Câu E13 trang 35 SBT Tin học lớp 6

Soạn thảo và định dạng một bài viết: 1) Em hãy quan sát và đoán xem văn bản sau đây đã được gán những thuộc tính định dạng đoạn nào. 2) Hãy soạn thảo và định dạng văn bản như mẫu đã cho. Có thể sử dụng một bức ảnh hoặc bức tranh khác phù hợp.

Xem lời giải

Câu E14 trang 36 SBT Tin học lớp 6

Em hãy điền vào chỗ chấm (...) các cụm từ: cần chèn bảng, Insert, Tables, vùng tạo bảng thích hợp để nhận được các bước tạo bảng trong phần mềm Soạn thảo văn bản (Hình 11):

Xem lời giải

Câu E15 trang 36 SBT Tin học lớp 6

Có thể nhập những loại nội dung nào sau đây vào trong ô của bảng?

Xem lời giải

Câu E16 trang 36 SBT Tin học lớp 6

Dải lệnh Table Tools và nhánh Layout như trong hình KHÔNG xuất hiện ở những phương án nào sau đây? Vì sao?

Xem lời giải

Câu E17 trang 37 SBT Tin học lớp 6

Sử dụng các lệnh trong Hình 13, điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau đây để nhận được cách chèn thêm hoặc xóa hàng hay cột của bảng

Xem lời giải

Câu E18 trang 37 SBT Tin học lớp 6

Hãy cho biết bảng bên trình bày thông tin của những biểu đồ nào trong các phương án sau đây: Tổng lượng nước và phần trăm so với trung bình hằng năm trên sông Mekong

Xem lời giải

Câu E19 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Sau đây là hai cách trình bày một số thông tin dự báo trong giáo dục trung học cơ sở. Em thích cách trình bày nào hơn? Hãy giải thích tại sao

Xem lời giải

Câu E20 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Em hãy nêu ví dụ về một tình huống mà ở đó ta cần phải chèn thêm hoặc xóa một hay một số hàng của bảng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất